ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Seminārs

ERA seminārs: ES diskriminācijas novēršanas tiesību piemērošana

2024. gada 5. un 6. septembris / Viļņa

Šā gada 2024. gada 5. un 6. septembrī Viļņā norisināsies Eiropas Tiesību Akadēmijas (ERA) rīkotais seminārs par Eiropas Savienības diskriminācijas novēršanas tiesību piemērošanu dalībvalstīs. Uzmanība galvenokārt tiks pievērsta divām direktīvām: Padomes Direktīvai 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, un Padomes Direktīvai 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju.

Seminārā plānots aplūkot šādus jautājumus:

  • Eiropas Savienības tiesiskais regulējums vienlīdzības jomā
  • Pamatjēdzieni: tiešā/netiešā diskriminācija, uzmākšanās
  • Pierādīšanas pienākums
  • Diskriminācija uz reliģijas pamata darba vietā
  • Invaliditāte un saprātīga pielāgošana
  • LGBTQ tiesības
  • Rasu diskriminācija
  • Mākslīgais intelekts

Seminārs paredzēts praktizējošiem juristiem, tostarp no arodbiedrībām, nevalstiskajām organizācijām, darba inspekcijām un citām institūcijām.

Informācija par pieteikšanās kārtību atrodama ERA mājaslapā. Pieteikties dalībai seminārā var līdz 14. jūlijam.  Par dalību seminārā nav jāmaksā dalības maksa.

Semināra programma pieejama šeit.

ERA (Academy of European Law) ir Eiropas tiesību ekspertīzes un debašu centrs, kas piedāvā iespējas mācīties, diskutēt un veidot kontaktus ar labākajiem jomas ekspertiem. ERA mērķis ir veicināt izpratni par Eiropas Savienības tiesībām un labāko praksi šajā jomā, nodrošinot praktizējošiem juristiem no visas Eiropas apmācību, kā arī forumu apspriedēm un informācijas apmaiņai.