ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Pētījums

Menstruāciju lietotnes pārsūta seksuālās un reproduktīvās veselības datus Facebook

Starptautiskās nevalstiskās organizācijas Privacy International šomēnes publicētajā pētījumā atklāts, ka dažas no pasaulē populārākajām menstruāciju cikla dokumentēšanai paredzētajam lietotnēm tajās ievadīto informāciju automātiski nodod tālāk Facebook. Ziņas par lietotājas veselību, seksuālo aktivitāti, garastāvokli un citu intīmu informāciju iespējams nodot pat tad, ja lietotājai nav Facebook konta.

Daria Nepriakhina / Unsplash

9. septembrī starptautiskā nevalstiskā organizācija Privacy International publicēja pētījumu, kura gaitā atklāts, ka vairākas pasaulē populāras menstruāciju cikla un reproduktīvās veselības dokumentēšanai paredzētās lietotnes dalās ar tām uzticēto informāciju ar Facebook un citām kompānijām. Dati tiek automātiski pārsūtīti Facebook jau brīdī, kad lietotne tiek atvērta. Datu pārsūtīšana notiek neatkarīgi no tā, vai lietotājai vispār ir Facebook konts un vai šis konts tobrīd ir atvērts. 

Privacy International jau iepriekš bija vērsis uzmanību uz šādu datu apmaiņas praksi, pētot cita veida lietotņu darbību Android operētājsistēmā. Datu nodošana iepriekš pētītajos gadījumos pamatā notika caur Facebook izveidoto programmatūras izveides platformu (angļu valodā — Software Development Kit). SDK pēc būtības ir programmatūras izstrādes rīku kopums, kurus var izmantot noteiktai operētājsistēmai piemērotu lietotņu veidošanai. 

Sekojot jau iepriekš izmantotajai metodoloģijai Privacy International vēlējās noskaidrot, kā ar tām uzticētajiem datiem rīkojas lietotnes, kurām mēs uzticam pašu intīmāko informāciju par sevi un savu seksuālo un reproduktīvo veselību.

Pārsūtīto datu apjoms

Izpētes gaitā pētījuma autori noskaidrojuši, ka tādas pasaulē populāras lietotnes kā, piemēram, Maya piedāvā tajā ievietot ievērojamu daudzumu privātās dzīves un medicīnisko datu. Piemēram, lietotne piedāvā uzkrāt detalizētus pierakstus par menstruāciju biežumu un norisi un ilgtermiņā sekot līdzi lietotājas pašsajūtai, asinsspiedienam, ādas stāvoklim, svaram un citiem veselību un labsajūtu ietekmējošiem faktoriem. Lietotne piedāvā tajā ievadīt informāciju arī par seksuālo aktivitāti un izmantotajiem kontracepcijas līdzekļiem. Citās šāda veida lietotnēs iespējams ievadīt arī citu informāciju par lietotāja dzīves stilu: kafijas, alkohola, cigarešu patēriņu, vai, piemēram, iecienītākajiem higiēnas produktiem. 

Pētījuma gaitā ir atklāts, ka Facebook ir pieejama ne tikai lietotnē ievadītā informācija, bet arī tajā veiktās izmaiņas un lietotāja ierakstītie personiskie komentāri un piezīmes. Šī informācija  vai nu tiešā vai viegli atšifrējamā veidā tiek pārsūtīta Facebook un tālāk var tikt izmantota peļņas gūšanai, piemēram, piedāvājot lietotājas garastāvoklim īpaši atlasītu produktu reklāmas.

Turklāt pētījuma autori atklāja arī to, ka noteiktos gadījumos lietotājas ievadītā informācija tiek pārsūtīta ne tikai Facebook, bet arī citām trešajām personām. Turklāt zināms informācijas daudzums var tikt pārsūtīts pat pirms tam, kad lietotājai ir dota iespēja izlasīt un piekrist vai nepiekrist attiecīgās lietotnes privātuma politikai.

Datu aizsardzība

Pētījuma autori norāda, ka vairākumā gadījumu ir apšaubāms, vai lietotņu īpašnieki ir ieguvuši no lietotājiem informētu, nepārprotamu un skaidri izteiktu piekrišanu īpašas kategorijas (sensitīvo) datu apstrādei. Pie šādiem datiem pieder, piemēram, informācija par personas veselību un seksuālo dzīvi. Vairākumā gadījumu privātuma politikā iekļautās atzīmes par informācijas nodošanu trešajām personām ir pārāk vispārīgas un neatklāj konkrētus datu tālākās izmantošanas veidus, mērķus, apjomu vai personas, kurām tie var tikt nosūtīti.

Pētījuma autori secina, ka lai gan lietotnēm, kuras piedāvā savu produktu Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā dzīvojošajiem, vajadzētu ievērot Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR), tas ne vienmēr nozīmē, ka šīs prasības tiek ievērotas pat attiecībā uz tik sensitīvu jomu kā personas reproduktīvā veselība un seksuālā dzīve.  

Reakcija un ieteikumi

Atbildot uz šajā un iepriekšējos pētījumos paustajām bažām Facebook ir paziņojis, ka drīzumā izstrādās rīku, kas ļaus sociālā tīkla lietotājiem aizliegt lietotnēm un uzņēmumiem dalīties to uzkrātajā informācijā ar Facebook. Tomēr, lai gan šāds rīks varētu būt noderīgs Facebook lietotājiem, tas nerisina problēmu attiecībā uz personām, kurām nav Facebook konta, bet kuru dati tam tiek regulāri pārsūtīti.

Tāpat dažas no pētījumā aplūkotajām lietotnēm ir iesūtījušas savas atbildes un solījumus veikt nepieciešamos uzlabojumus. Atbildes no lietotnēm, kuras ir piekritušas to iesūtīto atbilžu publicēšanai, ir pievienotas pētījuma pielikumos.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.