Ieguvusi maģistra grādu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Interesi par cilvēktiesībām guvusi jau studiju laikā, piedaloties starptautiskajā mediju tiesību izspēlē, studiju noslēguma darbus izstrādājusi, pētot tiesības uz privāto dzīvi un tiesības uz taisnīgu tiesu. Lai gan ikdienā pārsvarā strādā ar administratīvajām tiesībām, interese par cilvēktiesībām nav zudusi. Šobrīd šo interesi realizē, trenējot starptautiskās mediju tiesību izspēles komandu.

Autors
1 Raksts

Autora raksti