Baiba ir absolvējusi Latvijas Universitāti, iegūstot maģistra grādu tiesību zinātnē, kā arī Erasmus apmaiņas programmas ietvaros ir studējusi Utrehtas Universitātē Nīderlandē. Pētniecisko un profesionālo interešu loks aptver migrācijas tiesības, starptautisko sadarbību administratīvajā procesā un citu valstu izdotu administratīvo aktu atzīšanu, kā arī tiesības uz taisnīgu tiesu.

Autors
1 Raksts

Autora raksti