Beāte šobrīd ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes bakalaura programmas 3. kursa studente. Cilvēktiesības bija Beātes dzinulis uzsākt tiesību zinātņu studijas un turpina motivēt viņu iesaistīties gan nacionāla, gan starptautiska līmeņa tiesu procesa izspēlēs un aktīvi darboties dažādās organizācijās, kā arī uzņemties jaunas iniciatīvas. Beāti īpaši interesē jautājumi saistībā ar ilgtspējīgu attīstību ne tikai vides, bet arī sociālās un ekonomiskās šķautnēs.

Autors
1 Raksts

Autora raksti