Elīza ir Latvijas Universitātes Tiesību zinātnes bakalaura programmas studente, kura interesi par cilvēktiesībām guva pirmajā mācību gadā tādos studiju kursos kā konstitucionālās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības. Ar lielu entuziasmu ir mēģinājusi ievirzīt arī vidusskolu audzēkņus cilvēktiesību izpratnē, jo tās taču ir mūsu tiesības, par kurām ir jāzina!

Reportieris
1 Raksts

Autora raksti