Emīls ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes maģistrantūras programmas absolvents, kurš studiju laikā ir piedalījies arī starptautiskā tiesu procesa izspēlē par mediju tiesībām un vārda brīvību. Šobrīd Emīls ir arī viens no šīs komandas treneriem un turpina aktīvi iesaistīties dažādu jautājumu izpētē, kas saistīti ar izteiksmes brīvības, privātās dzīves un citu tiesību aizsardzību un īstenošanu digitālajā vidē. Emīlu īpaši interesē jautājumi par interneta starpnieku pienākumiem un atbildību, saskaroties ar to lietotāju radītu prettiesisku saturu. 

Autors
1 Raksts

Autora raksti