Ēriks ir doktora grāda kandidāts Honkongas universitātē, kur viņš pēta likumu ietekmi uz investīciju paradumiem. Ēriks ir lasījis lekcijas par dažādiem ar jurisprudenci saistītiem tematiem Latvijas Universitātē un Rīgas Juridiskajā Augstskolā, un ir strādājis advokātu birojā. Viņam ir plaša diapazona intereses, ieskaitot cilvēktiesības, starptautisko politiku un biznesu. 

Reportieris
1 Raksts

Autora raksti