Ilze specializējas cilvēktiesībās un konstitucionālajās tiesībās, īpaši tiesībās uz taisnīgu tiesu kriminālprocesā. Kopā ar kolēģiem starptautiskajā nevalstiskajā organizācijā Fair Trials Ilze mēģina nodrošināt labāku aizstāvības tiesību aizsardzību, runājot ar Eiropas Savienības institūcijām, dalībvalstīm un rakstot eksperta viedokļus Eiropas Savienības tiesai un Eiropas Cilvēktiesību tiesai. Mēģina pievest cilvēku tuvāk cilvēktiesībām, sarežģīto skaidrojot vienkārši caur Baltic Human Rights Society cilvēktiesību izglītības projektiem. Iepriekš Ilze deva padomus cilvēktiesību jautājumos Saeimai un stāvēja Saeimas pusē Satversmes tiesā.

Autors  Redaktors
12 Raksti

Autora raksti