Lāsma Mazūre ir ieguvusi bakalaura grādu tiesību zinātnēs Latvijas Universitātē. Cilvēktiesības kā katra cilvēka cieņu aizsargājošs standarts Lāsmai vienmēr šķitušas nozīmīgas, pētot kā tās tiek ievērotas un kā tiek nodrošināta cilvēka drošība.

Autors
1 Raksts

Autora raksti