Rīgas Juridiskās augstskolas bakalaura studiju programmas tiesībās un diplomātijā un Amsterdamas Universitātes un Kolumbijas Universitātes vienotās maģistra studiju programmas starptautiskajās krimināltiesībās absolvente. Stažējusies Starptautiskās krimināltiesas Prokurora birojā Prokuratūras divīzijā. Interesē starptautiskās krimināltiesības, starptautiskās humanitārās tiesības un valsts atbildība.

Autors
1 Raksts

Autora raksti