Lolita ir tiesneša palīdze Latvijas Republikas Satversmes tiesā, asociētā pētniece biedrībā Baltic Human Rights Society un pasniedzēja Latvijas Universitātē. Viņa šobrīd arī studē Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorantūrā, kur izstrādā savu promocijas darbu par tiesībām tikt aizmirstam interneta meklētājprogrammās. Lolita specializējusies tādās tiesību nozarēs kā cilvēktiesības un mediju tiesības, īpašu uzsvaru liekot uz šo tiesību realizāciju digitālajā vidē.

Autors
9 Raksti

Autora raksti