Konference

2020. gada Cilvēktiesību konference

27. novembris / 10:00–16:00 / Tiešsaiste

© RJA

2020. gada 27. novembrī notiks Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas organizētā ikgadējā konference par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā, kas šogad būs veltīta dialogam starp tiesām. Konference tiks translēta tiešsaistē no Rīgas Juridiskās augstskolas. 

Konferencē piedalīsies Eiropas Savienības tiesas tiesnese un RJA profesore Dr. Ineta Ziemele, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis Dr. Mārtiņš Mits, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce, Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektore Dr. Arina Melse. Konferenci atklās RJA rektors Dr. Pjetro Sullo un Dr. Mārtiņš Mits. 

Diskusijas laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar Latvijai aktuāliem jautājumiem, kas šobrīd ir nozīmīgi kopējā Eiropas cilvēktiesību aizsardzības jomā, tiks aplūkotas Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualitātes un jaunākie Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi Latvijas lietās. 

Šī konference ir ieņēmusi stabilu vietu Latvijas akadēmisko un profesionālo pasākumu klāstā. To plaši apmeklē visdažādāko juridisko profesiju pārstāvji – Satversmes un vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesneši un to palīgi, prokurori, advokāti, ministriju ierēdņi, Saeimas deputāti un Juridiskā biroja pārstāvji, tiesībsarga un nevalstisko organizāciju pārstāvji, studenti. 

Diskusijas cenšas, apvienojot akadēmisko un profesionālo aspektu, sniegt ieskatu aktuālajās Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas piemērošanas problēmās Latvijā, veicināt izpratni par problēmu cēloņiem un risinājumiem to novēršanai. Tādēļ diskusija pirmkārt ir domāta tiem, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas ievērošanas nodrošināšanu, taču tā ir noderīgs informācijas avots par cilvēktiesību aizsardzības aktualitātēm Latvijā ikvienam interesentam. Pakāpeniski konferences ietvaros tiek arvien vairāk vērtētas Latvijas Republikas Satversmes, ECK un citu starptautisko cilvēktiesību dokumentu mijiedarbības Latvijas tiesiskajā telpā.

RJA uzsāka ikgadējās cilvektiesību konferences organizēšanu 2006. gadā, atsaucoties uz toreizējās Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneses, RJA profesores Inetas Ziemeles ierosinājumu. Kopš 2006.gada konference ir kļuvusi par neatņemamu Latvijas pilsoniskās un tiesiskās diskusiju telpas sastāvdaļu.

Konference notiks latviešu valodā. Tās tiešraide būs pieejama RJA mājas lapā Facebook vietnē, kā arī portālā Delfi.