Starptautisks līgums

ANO izskatīs Latvijas kārtējo ziņojumu par Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem ieviešanu Latvijā

Harshil Shah / Flickr / CC BY-ND 2.0

2018. gada 13. februārī Ministru kabinets apstiprināja Kārtējo ziņojumu, kuru sagatavoja Ārlietu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju un Ģenerālprokuratūru. Pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā un tā tulkošanas, 2018. gada 12. jūnijā Kārtējais ziņojums tika iesniegts izskatīšanai Komitejā.

2019. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Spīdzināšanas novēršanas komiteja (Komiteja) tās 68. sesijā no 20. līdz 21. novembrim izskatīs Latvijas kārtējo ziņojumu par ANO 1984. gada Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem (Konvencija) ieviešanu Latvijā laika posmā no 2014. gada līdz 2016. gadam (Kārtējais ziņojums) un tā pielikumus.

Lai nodrošinātu Komiteju ar vispusīgu informāciju par Konvencijas ieviešanu Latvijā un veicinātu kvalitatīvu dialogu ar Komitejas ekspertiem, Ārlietu ministrija aicina nevalstiskās organizācijas savu viedokli par Kārtējā ziņojumā iekļauto informāciju un Latvijas paveikto vardarbības izskaušanā iesniegt nepastarpināti Komitejas sekretariātā līdz 2019. gada 14. oktobrim. Izsmeļoša informācija angļu valodā par nevalstisko organizāciju iesaisti Konvencijas ieviešanā pieejama Komitejas ANO tīmekļa vietnē ievietotajā rokasgrāmatā.

Ziņojuma teksts un tā pielikumi angļu valodā ir pieejami Komitejas tīmekļa vietnē.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.