ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Politikas dokuments

ANO pieņemti jauni Vispārējie komentāri par bērnu aizsardzību migrācijas kontekstā

2018. gada 16. aprīlī Ženēvā norisinājās Apvienoto Nāciju Organizācijas ekspertu paneļdiskusija par bērnu tiesību nodrošināšanas nepieciešamību migrācijas kontekstā, kurā tika uzteikts pēdējais ievērojamais veikums šajā jomā — pagājušā gada nogalē pieņemtie vispārējie komentāri.

Claudia Gschwend / Unsplash

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzības komitejas un ANO Bērnu tiesību aizsardzības komitejas kopīgi izdotie Vispārējie komentāri Nr. 3 un 4. vērsti uz bērnu tiesību aizsardzību migrācijas kontekstā, kas, kā arī atspoguļots paneļdiskusijā, ir jo sevišķi aktuāli, ņemot vērā pašreizējo migrācijas krīzi visā pasaulē. Kaut arī valstīm ir likumīgas intereses aizsargāt savas valsts robežas un īstenot migrācijas politiku, šīs intereses nedrīkst nonākt pretrunā ar šo valstu starptautiskajām saistībām, kas paredz nodrošināt cilvēktiesības visām tās teritorijā esošajām personām.

Komentāri paredzēti, lai sniegtu valstīm vadlīnijas, cita starpā, par darbu ar:

  • bērniem, kas migrē kopā ar to vecākiem, kuri ir migrējoši darba ņēmēji
  • bērniem, kas ir dzimuši vecākiem, kas atrodas tranzītā 
  • bērniem, kas atgriežas savā izcelsmes valstī brīvprātīgi vai piespiedu kārtā, kā arī vieni vai to vecāku pavadībā
  • bērniem, kurus vecāki vai viens no vecākiem atstājuši, migrējot uz citu valsti 
  • bērniem, kas migrē bez pavadoņiem un nošķirti no vecākiem, lai meklētu darba vietu, ģimenes apvienošanos vai arī ir cilvēku tirdzniecības upuri.

Komentāru galvenais uzdevums ir sniegt norādījumus par to, kā interpretēt valstu pienākumus attiecībā uz bērnu tiesību aizsardzību tieši migrācijas kontekstā, norādot uz augstākajiem aizsardzības standartiem. Tajos uzsvērts bērnu aizturēšanas aizliegums, bērnu interešu ievērošanas princips, kā arī vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšana pret bērniem un bērnu vecāku iesaisti ar to bērniem saistītajos procesos. Šobrīd satraucošākais ir zemais migrantu tiesību aizsardzības dokumentu ratifikāciju skaits, kā arī fakts, ka izplatītākās migrantu galamērķu valstis neizrāda vēlmi pievienoties migrantu tiesību aizsardzības dokumentiem. 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzības komiteja sastāv no 14 neatkarīgiem ekspertiem, kas uzrauga Konvencijas par visu strādnieku imigrantu un to ģimeņu tiesību aizsardzību ieviešanu.