ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Saruna

Ceļš līdz Eiropas Savienības Tiesai - saruna ar Inetu Ziemeli

Saruna ar Inetu Ziemeli, kas šobrīd ir Eiropas Savienības Tiesas tiesnese. Kāds ir bijis ceļš līdz jurista profesijai, tiesneses amatam un kādi bijuši zīmīgākie notikumi un atziņas?

Ineta Ziemele ir latviešu juriste, profesore, tiesību zinātniece un tiesnese. Kopš 2020. gada viņa ir Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Luksemburgā. No 2015. līdz 2020. gadam viņa strādājusi kā Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnese, tostarp trīs gadus ieņemot Satversmes tiesas priekšsēdētājas amatu. Savas karjeras gaitā viņa ir bijusi arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese laika periodā no 2005. līdz 2014. gadam Strasbūrā, Francijā.

Sarunas galvenie temati ir Inetas Ziemeles iedvesma klūt par juristi, kā attīstījusies viņas karjera, zīmīgākie notikumi un pieredzes viņas dzīvē, kā arī viņas vēlme aktīvi iesaistīties izglītības jomā kā profesorei. Intervija norisinājās pirms Inetas Ziemeles došanās ieņemt Eiropas Savienības Tiesas tiesneses amatu 2020. gadā, tāpēc jautāts, ko viņa sagaida no jaunā amata un kādas ir viņas galvenās atziņas no darba Latvijas Republikas Satversmes tiesā.

Saruna ar Inetu Ziemeli pieejama šeit.