Ukraina

Cilvēktiesības.info pauž atbalstu Ukrainas cilvēkiem

Sasha Maksymenko / Flickr / CC BY-NC 2.0

Mēs esam dziļi apbēdinātas par prettiesisko iebrukumu Ukrainā, kas izdzēsīs daudzu cilvēku dzīvības, radīs smagas ciešanas un sūtīs daudzus bēgļu gaitās. Bruņoti konflikti rada lielu apdraudējumu cilvēktiesībām, un tie ir cilvēktiesību pārkāpumu epicentri. Kā cilvēktiesību izglītības organizācija mēs uzsveram, ka bruņotu konfliktu laikā visām pusēm ir jārespektē cilvēktiesības.

Informējam, ka ikkatram iespējams iesaistīties dažādu veidu palīdzības nodrošināšanā, ziedojot finanšu līdzekļus portālā Ziedot.lv, kā arī reģistrējot cita veida palīdzības iespējas biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” anketā.

Tāpat atgādinām, ka ikkatrai Ukrainā dzīvojošajai personai, kura vēlas meklēt patvērumu Latvijā, aktuālā informācija ir apkopota tīmekļvietnē Ukraine-Latvia.com. Tīmekļvietnē pieejama informācija par ieceļošanu, uzturēšanos, apmešanos un darba iespējām Latvijā. Savukārt vienotais tālrunis +371 27380380.

Reizē uzsveram Iekšlietu ministrijas lūgumu individuāli un nekoordinēti nebraukt uz Ukrainu vai Polijas un Lietuvas robežu, piedāvājot transportu un pirmās nepieciešamības piederumus, jo liela transporta plūsma kavē palīdzības nogādāšanu Ukrainā un Ukrainas iedzīvotāju nokļūšanu drošībā.