ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Lēmums

Eiropas Cilvēktiesību tiesa noraida sūdzības par civilprocesa ilgumu

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (Tiesa) šodien pasludināja lēmumu, izbeidzot tiesvedību lietās “AS Ventspils tirdzniecības osta pret Latviju”, “Simons pret Latviju” un “Štelmahers pret Latviju”.

Iesniedzēji, atsaucoties uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) 6. panta 1. punktu (tiesības uz taisnīgu tiesu), sūdzējās par tiesvedības ilgumu civilprocesā. Savukārt Tiesa, piekrītot valdības iebildumam, secināja, ka iesniedzēji pirms vēršanās ar sūdzībām Tiesā nebija izsmēluši viņiem pieejamos nacionālos tiesību aizsardzības līdzekļus. Proti, Tiesa atgādināja Konvencijas 35.panta 1.punktā noteikto pamatprincipu, ka sūdzības pirms to iesniegšanas Tiesā ir jāizvirza arī nacionālā līmenī. Ņemot vērā minēto, Tiesa atsaucās uz savu lēmumu Guravska pret Latviju, kurā tā jau ir secinājusi, ka Latvijā iespēja vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā ar kompensācijas par ieilgušu tiesvedību civillietā prasību, pamatojoties uz Satversmes 92. pantu un Civillikuma 1635. pantu, ir efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis kopš 2016. gada 31. marta. Līdz ar to, ievērojot, ka iesniedzēju sūdzības Tiesā iesniegtas pēc 2016. gada 31. marta un viņi šo tiesību aizsardzības līdzekli nebija izsmēluši, Tiesa atbilstoši Konvencijas 35. panta 1. un 4. punktam iesniedzēju sūdzības noraidīja.

Tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams. Pilns 2023. gada 14. decembrī pasludinātā Tiesas lēmuma teksts angļu valodā ir pieejams Tiesas tiešsaistes vietnē. Lai atrastu lēmumu, Tiesas judikatūras datu bāzes izvērstās meklēšanas sadaļā (ADVANCED SEARCH) jāievada iesnieguma numurs (41183/16) un lēmuma pieņemšanas datums (23/11/2023).

Fakti lietā “AS Ventspils tirdzniecības osta pret Latviju”

Lietā “AS Ventspils tirdzniecības osta pret Latviju” iesniedzēja 2008. gada 29. janvārī vērsās tiesā. 2016. gada 18. februārī Senāts atteica ierosināt kasācijas tiesvedību, ar šo nolēmumu noslēdzot tiesvedību. Procesa ilgums šajā lietā bija astoņi gadi un 21 diena.

Fakti lietā “Simons pret Latviju”

Lietā “Simons pret Latviju” iesniedzējs 2007. gada 29. maijā iesniedza prasību tiesā. 2016. gada 15. janvārī Senāts secināja, ka iesniedzēja kasācijas sūdzība ir nepamatota un atstāja spēkā apelācijas tiesas spriedumu, ar šo lēmumu noslēdzot tiesvedību. Procesa ilgums šajā lietā bija astoņi gadi septiņi mēneši un 18 dienas.

Fakti lietā “Štelmahers pret Latviju”

Lietā “Štelmahers pret Latviju” iesniedzējs 2008. gada 6. martā iesniedza prasību tiesā. 2016. gada 18. janvārī Senāts atteica ierosināt kasācijas tiesvedību, ar šo nolēmumu noslēdzot tiesvedību. Procesa ilgums šajā lietā bija septiņi gadi 10 mēneši un 13 dienas.