ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Nostāja

Eiropas Padome atzinīgi vērtē lēmumu izbeigt nepilsoņa statusa piešķiršanu jaundzimušajiem

Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāre Dunja Mijatoviča (Dunja Mijatović) izteikusi atzinību Saeimas lēmumam no 2020. gada 1. janvāra jaundzimušajiem vairs nepiešķirt nepilsoņa statusu.

Eiropas Padome / Council of Europe

Savā paziņojumā komisāre norāda: “Es atzinīgi vērtēju to, ka Latvijas parlaments ir spēris izšķirīgu soli bērnu bezvalstniecības izskaušanas virzienā, pieņemot likumu par automātisku pilsonības piešķiršanu nepilsoņu bērniem no 2020. gada 1. janvāra, ja vien vecāki nav izvēlējušies citas valsts pilsonību.”

Komisāre izteikusi atzinību arī par to, ka pilsonība tiks piešķirta arī tiem nepilsoņu bērniem, kas dzimuši ārvalstīs. Tomēr vienlaikus komisāre izteikusi nožēlu par to, ka parlaments nav pieņēmis lēmumu piešķirt pilsonību nepilsoņu bērniem līdz 15 gadu vecumam. Paziņojumā norādīts, ka šādu bērnu skaits 2016. gada 1. jūlijā bija 4816.

17. oktobrī jau tika ziņots, ka Saeima trešajā galīgajā lasījumā ir atbalstījusi likumprojektu “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”. Tas paredz, ka pēc 2020.gada 1. janvāra jaundzimušajiem piešķirs Latvijas pilsonību, ja vien bērna vecāki nebūs vienojušies par citas valsts pilsonības piešķiršanu un bērns nebūs citas valsts pilsonis. Ja bērns būs dzimis ārpus Latvijas vai viens no viņa vecākiem ir citas valsts pilsonis, vecākiem, lai bērnu atzītu par Latvijas pilsoni, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē būs jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina, ka bērns nav un nav bijis nevienas valsts pilsonis.

Eiropas Padomes paziņojumā norādīts, ka pieeja pilsonībai ir pamattiesība, kas piešķir zināmas formālas tiesības, piemēram, tiesības balsot un kandidēt vēlēšanās. Bērnu tiesību konvencijas, kuras dalībvalsts ir arī Latvija, 7. pants garantē bērna tiesības iegūt pilsonību no dzimšanas brīža. Komisāre norāda, ka lai gan nepilsoņa statuss ļauj bērniem piekļūt izglītībai un veselības aprūpei, pilsonības trūkums var novest pie diskriminācijas, radīt sajūtu, ka bērni savā mītnes valstī nav mājās un negatīvi ietekmēt viņu iespējas iegūt pilsonību vēlāk.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.