ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Politikas dokuments

Eiropas Parlaments: Tiesības uz abortu ir pamattiesības

Reaģējot uz ASV Augstākās tiesas lēmumu atkāpties no vēsturiskā sprieduma lietā Roe v Wade (1973), Eiropas Parlamenta locekļi 2022. gada 9. jūnijā pieņēma deklarāciju, kurā nosoda sieviešu seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību ierobežošanu visā pasaulē, tostarp uzsverot, kādi draudi sieviešu tiesībām rodas, ja tiek liegtas tiesības saņemt drošu un legālu abortu.

© European Union 2022 / EP / Flickr / CC-BY-4.0

Gandrīz visi nāves gadījumi, ko izraisījuši nedroši aborti, notiek valstīs, kur aborti ir stingri ierobežoti. Ja ASV abortu aizliegums stātos spēkā, tiek lēsts, ka ASV ikgadējais māšu nāves gadījumu skaits nedrošu abortu dēļ līdz otrajam gadam pieaugtu par 21%.[1] 

Aborta aizliegšana – draudi sieviešu veselībai un tiesībām

Eiropas Parlaments deklarācijā[2] paudis bažas par sekām visā pasaulē Roe v Wade sprieduma atcelšanai[3]. Proti, šī nav  tikai ASV iekšējā lieta: spriedums tiešā veidā var ieteikmēt valstis, kuras ir atkarīgas no ASV finansiālā atbalsta sabiedrības veselības programmām, jo ASV varētu pārtraukt atbalstīt veselības programmas, kuru ietvaros aborti tiek nodrošināti. Deklarācijā pausts, ka šādā gadījumā visām ES valstīm būtu jākompensē iespējamais ASV finansējuma samazinājums seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un tiesībām visā pasaulē, un savās ārējās attiecībās stingri jāiestājas un jāpiešķir prioritāte vispārējai piekļuvei drošiem un likumīgiem abortiem. Parlaments arī rosinājis nodrošināt patvērumu medicīnas speciālistiem, kuri, riskējot ar dažādiem sodiem, šādus veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina.

Protams, pat ja deklarācijā tas nav uzsvērts tieši, lēmuma ietekme uz pašām ASV dzīvojošajām sievietēm ir nenovērtējami skarba.

Kā norādījis Eiropas Parlaments, abortu aizliegumi un citi ierobežojumi smagi ietekmē tieši sievietes, kuras dzīvo nabadzībā: ja persona finansiālu vai loģistikas šķēršļu dēļ nevar atļauties ceļot uz reproduktīvās veselības klīnikām kaimiņvalstīs, tai lielāks risks izvēlēties pakļaut savu dzīvību un veselību bīstamām procedūrām. Arī ANO Darba grupa sieviešu un meiteņu diskriminācijas jautājumos norādījusi, ka valstīs, kurās aborts ir krimināli sodāms vai uz to attiecas juridiski ierobežojumi, droša grūtniecības pārtraukšana ir atkarīga no sievietes sociāli ekonomiskā stāvokļa. Tādējādi reproduktīvās veselības aprūpe kļūst par labvēlīgu sociāli ekonomisko stāvoklī esošo sieviešu privilēģiju. Savukārt sievietes ar ierobežotiem resursiem ir spiestas veikt nedrošus un slepenus abortus, apdraudot savu dzīvību un veselību.[4] 

Abortu aizliegumi negatīvi ietekmēs arī pusaudžu meiteņu tiesības. Statistika liecina, ka pusaudžu meiteņu vecumā no 15 līdz 19 gadiem galvenais nāves cēlonis pasaulē ir grūtniecības un dzemdību komplikācijas. ANO Bērnu tiesību komiteja ir mudinājusi valstis dekriminalizēt abortus un nodrošināt, lai meitenēm būtu pieejami legāli un droši abortu pakalpojumi. Tieši pusaudžu mātes grūtniecības dēļ ievērojami biežāk pārtrauks studijas un saskarsies ar bezdarbu, tādējādi vēl vairāk saasinot nabadzības ciklu.[5] 

ES dalībvalstu abortu regulējums – nepieciešami uzlabojumi

Arī ES dalībvalstu ietvaros konstatējams, ka atsevišķās valstīs tiesības saņemt drošu un likumīgu abortu tiek būtiski ierobežotas vai pat kriminalizētas. Piemēram, 2020. gada 22. oktobrī Polijas Konstitucionālais tribunāls lēma, ka likums par grūtniecības pārtraukšanas nosacījumiem ir antikonstitucionāls.[6]  Būtībā šis spriedums nozīmēja Polijas abortu aizliegumu.[7] 

Eiropas Parlaments aicina dalībvalstis dekriminalizēt abortus un novērst šķēršļus drošiem un legāliem abortiem un piekļuvei seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību pakalpojumiem. Minētie veselības aprūpes pakalpojumi ir jāsniedz bez diskriminācijas, un ārsti nedrīkstētu liegt sievietēm tiesības veikt abortu reliģijas vai sirdsapziņas dēļ, jo tas var apdraudēt pacienta dzīvību.

Aborta aizliegums – neefektīvs līdzeklis neparedzētas grūtniecības gadījumu mazināšanā 

Eiropas Parlaments deklarācijā atsaucies uz Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas novērojumu, ka abortu pakalpojumu kriminalizācija nemazinās grūtniecības gadījumu skaitu. Proti, drošu abortu nepieejamība liek sievietēm meklēt iespēju saņemt nedrošu un veselībai bīstamu abortu pakalpojumus. Arī Pasaules Veselības organizācijas dati liecina, ka nedrošu abortu īpatsvars ir ievērojami augstāks valstīs ar stingriem abortu likumiem nekā valstīs ar mazāk ierobežojošiem likumiem.

Parlaments arī norādījis, ka šobrīd atbildība par kontracepciju nesamērīgi ir jāuzņemas sievietēm, kaut gan atbildības daļa būtu jāuzņemas arī vīriešiem. Lai samazinātu neparedzētu grūtniecību skaitu, ir nepieciešams izstrādāt un veicināt kontracepcijas līdzekļus vīriešiem. Seksuālās vardarbības apkarošana, visaptveroša, vecumam atbilstoša un uz pierādījumiem balstīta seksuālā izglītība un kvalitatīva, pieejama un droša bezmaksas kontracepcija un veselības aprūpes nodrošināšana ir prioritārie līdzekļi, lai veicinātu sieviešu seksuālo un reproduktīvo veselību, kā arī mazinātu ar dzimuma diskrimināciju saistītas problēmas. 

Atsauces

  1. ^ EP. Right to safe and legal abortion must be safeguarded, MEPs demand. Avots angļu valodā pieejams šeit.
  2. ^ Eiropas Parlamenta rezolūcija angļu valodā pieejama šeit.
  3. ^ Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) ir nozīmīgs ASV Augstākās tiesas lēmums, kurā tiesa atzina, ka Amerikas Savienoto Valstu konstitūcija piešķir tiesības izvēlēties veikt abortu.
  4. ^ Eiropas Parlamenta rezolūcija “European Parliament resolution of 9 June 2022 on global threats to abortion rights: the possible overturning of abortion rights in the US by the Supreme Court" (2022/2665(RSP)), B pkt.  Rezolūcija angļu valodā pieejama šeit.
  5. ^ Eiropas Parlamenta rezolūcija “European Parliament resolution of 9 June 2022 on global threats to abortion rights: the possible overturning of abortion rights in the US by the Supreme Court" (2022/2665(RSP)), K pkt.  Rezolūcija angļu valodā pieejama šeit.
  6. ^ Šis likums ļāva veikt abortus gadījumos, kad pirmsdzemdību pārbaude vai citi medicīniski apsvērumi liecināja par iespējamu smagu un neatgriezenisku augļa defektu vai neārstējamu slimību, kas apdraud augļa dzīvību.
  7. ^ Poland: no more women should die because of the restrictive law on abortion. Avots angļu valodā pieejams šeit.