Informatīva kampaņa

Eiropas valstis sadarbojas, lai novērstu cilvēku tirdzniecību

Atzīmējot Eiropas Savienības dienu pret cilvēku tirdzniecību, Eiropas Savienības Noziedzības novēršanas tīkls un Eiropas valstis 2019. gada 17. oktobrī uzsāka cilvēku tirdzniecības novēršanas kampaņu, kuras galvenais mērķis ir uzrunāt cilvēkus, kuri, iespējams, ir kļuvuši par cilvēku tirdzniecības upuriem, kuriem ir nepieciešams atbalsts, palīdzība un aizsardzība.

EUCPN

Cilvēku tirdzniecība ir slēpts un sarežģīts noziegums. Noziegums, kura upuri visbiežāk paliek neredzami sabiedrībai, kuri paši bieži vien neapzinās, ka ir maldināti vai piespiesti, ka ar varu, viltu vai draudiem un šantāžu pakļauti ekspluatācijai un kļuvuši par cilvēku tirdzniecības upuriem. Bailes, kauns un vainas sajūta — tie ir iemesli, kāpēc cietušie neziņo par noziegumiem, un kāpēc nevēršas pēc palīdzības. Nereti cietušajiem trūkst iedrošinājuma vai vajadzīgās informācijas par viņu tiesībām, par to, kur doties un saņemt palīdzību.

Šīs informatīvās kampaņas mērķis ir informēt iedzīvotājus par to, ka viņi varētu būt vai kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem, par to, ka viņiem ir Eiropas Savienības mēroga tiesības, un kur viņi var atrast informāciju un vērsties pēc palīdzības, atbalsta un aizsardzības.

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas apkopoto informāciju par cilvēku tirdzniecības upuriem, kopš 2014. gada Latvijā reģistrēta un palīdzība sniegta 138 personām — 20 ārzemniekiem un 118 Latvijas valstspiederīgiem: 48 — tika ekspluatēti Latvijā un 90 — ārvalstīs, galvenokārt, citās Eiropas valstīs. 15 bērni, 77 sievietes, 47 vīrieši. 36 upuri bija pakļauti seksuālai izmantošanai, 43 — piespiedu fiktīvām laulībām, 4 — piespiedu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai, 2 — turēti kalpībā, un vairākums cilvēku tirdzniecības upuru — 53 — bija pakļauti piespiedu darbam.

Eiropas Savienības Noziedzības novēršanas tīkla (EUCPN) iniciatīvai pievienojušās Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Igaunija, Somija, Grieķija, Ungārija, Islande, Īrija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija un Spānija.

Katrs cilvēku tirdzniecības gadījums ir individuāls, katram cietušajam ir savs stāsts par to, kā viņš vai viņa nonācis verdzībā, izdzīvojis un kā no tās izkļuvis. Tie ir smagi pieredzes stāsti, kas ir jāizstāsta, lai atveseļotos, lai dziedētu traumas — gan fiziskās, gan morālās, lai saņemtu atbalstu turpināt dzīvot, saņemtu kompensāciju par ciešanām un pārdzīvoto. Lai tas īstenotos, ir svarīgi zināt, kur meklēt vajadzīgo informāciju, konsultācijas, palīdzību, atbalstu un aizsardzību:

  • Interneta vietne www.cilvektirdznieciba.lv
  • Patvērums “Droša māja” (+371) 28612120 (24/7)
  • Centrs Marta 80002012 (darba dienās 10:00–18:00)
  • Valsts policija 110

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.