Mācības

ERA bezmaksas seminārs par personu ar invaliditāti sabiedrisko līdzdalību

Iespēja pieteikties Eiropas Tiesību akadēmijas rīkotajam bezmaksas semināram par personu ar invaliditāti vienlīdzību sabiedriskajā līdzdalībā. Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 15. septembris.

Seminārs tiek organizēts no 2019. gada 24.–25. oktobrim Trīrē, Vācijā. Apmācību mērķis ir skaidrot dalībniekiem kā no dažādām perspektīvām cīnīties pret personu ar invaliditāti diskrimināciju. Dalībnieki gūs ieksatu ES rīcībplānā un tiesiskajā regulējumā, kas pieņemts ar mērķi uzlabot personu ar invaliditāti vienlīdzību sabiedriskajā līdzdalībā. 

Galvenie seminārā aplūkotie temati: 

  • ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām
  • Diskriminācija uz invaliditātes pamata
  • Vides pieejamība un universāls dizains
  • ES finansējums un finanšu instrumenti invaliditātes jomai

Seminārs paredzēts valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju darbiniekiem, kas strādā ar saistītiem jautājumiem. Mācības notiks angļu un franču valodā, nodrošinot sinhrono tulkojumu. Seminārs ir bezmaksas un dalībniekiem noteiktā apmērā tiks segti ceļošanas un uzturēšanaās izdevumi. 

Semināra programma un praktiska informācija ir pieejama Eiropas Tiesību akadēmijas mājas lapā.

ERA (Academy of European Law) ir Eiropas tiesību ekspertīzes un debašu centrs, kas piedāvā iespējas mācīties, diskutēt un veidot kontaktus ar labākajiem jomas ekspertiem. ERA mērķis ir veicināt izpratni par Eiropas Savienības tiesībām un labāko praksi šajā jomā, nodrošinot praktizējošiem juristiem no visas Eiropas apmācību, kā arī forumu apspriedēm un informācijas apmaiņai.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.