Seminārs

ERA seminārs: Naida runa tiešaistē Eiropas Savienībā — juridiskie risinājumi

12.-13. decembris / Trīre

Šā gada 12. un 13. decembrī Trīrē norisināsies Eiropas Tiesību Akadēmijas (ERA) rīkotais seminārs par naida runu tiešsaistē Eiropas Savienībā un iespējamiem juridiskajiem risinājumiem. Seminārā tiks diskutēts par juridiskajiem izaicinājumiem, ar kuriem praktiķi saskaras, izskatot sūdzības par naida runu tiešsaistē. Tiks aplūkoti arī iespējamie risinājumi un atbildes uz šiem izaicinājumiem. 

Seminārā plānots aplūkot šādus jautājumus:

  • naida runas regulējums un tiesu prakses attīstība
  • ar satura kaitīguma izvērtējums
  • atbildības izņēmumi saskaņā ar e-komercijas direktīvu
  • privātpersonu pienākums nodrošināt tiesību piemērošanu
  • mākslīgā intelekta izmantošana naida runas apkarošanā
  • sūdzību procedūras
  • politiskās runas un naida runas salīdzinājums
  • pierādījumu iegūšana no tiešsaistes platformām
  • pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

Seminārs paredzēts praktizējošiem juristiem, uzņēmumu juristiem, tiesnešiem, prokuroriem, valsts pārvaldes juristiem, starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām.

Dalībniekiem no Latvijas ir pieejama 40 % atlaide dalības maksai. Konferences programma un sīkāka informācija pieteikšanās kārtību ir atrodama ERA mājas lapā

ERA (Academy of European Law) ir Eiropas tiesību ekspertīzes un debašu centrs, kas piedāvā iespējas mācīties, diskutēt un veidot kontaktus ar labākajiem jomas ekspertiem. ERA mērķis ir veicināt izpratni par Eiropas Savienības tiesībām un labāko praksi šajā jomā, nodrošinot praktizējošiem juristiem no visas Eiropas apmācību, kā arī forumu apspriedēm un informācijas apmaiņai.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.