ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Informatīvs materiāls

Facebook spēle mediju pratībai

Laikā, kad Facebook tiek uzskatīts par vienu no lielākajām dezinformācijas izplatīšanās platformām, NATO Stratēģiskās komunikācijas Ekselences centrs nolēma sniegt savu artavu cīņā ar viltus ziņām, izstrādājot Facebook spēli The News Hero jeb Ziņu varonis.

Spēles ideja

Jaunās spēles spēlētājs iejūtas galvenā redaktora lomā, kurš, noguris no baumu un puspatiesību žurnālistikas, ir nolēmis publicēt tikai pārbaudītas un patiesas ziņas. Katrā spēles kārtā redaktoram tiek piedāvātas trīs ziņas, no kurām vismaz viena ir patiesa. Spēlētaja uzdevums ir sekot spēles norādēm un pieņemt lēmumu par to, kuras ziņas publicēt. Ja spēlētājs nopubilcē nepatiesu ziņu, par virtuālās avīzes metienu ienāk mazāk virtuālās naudiņas, jo auditorija zaudē uzticību medijam. Spēlētājs par nopelnīto virtuālo naudu var iegādāties papildus datorus, telpas dekorus un citas lietas, kas uzlabo virtuālās redakcijas produktivitāti. Diemžēl faktu pārbaude netiek atvieglota. Spēles gaitā tā kļūst aizvien sarežģītāka un dodot aizvien mazāk norāžu par ziņu patiesumu.

Ziņu izvērtēšanas kritēriji

Pirmajā līmenī spēlētājam jāpievērš uzmanība virsrakstiem, publicēšanas datumam, medijam, kas to publicējis. Nākamajā līmenī spēlētāja uzdevums ir noteikt, vai spēles valoda nemudina lasītāju ieņemt kādu noteiktu nostāju vai viedokli par izlasīto, kā arī noteikt, vai rakstā tiek pieminēti informācijas avoti, kur varētu pārbaudīt ziņu patiesumu. Pēdējā līmenī spēlētājiem jāpielieto tehniskākas prasmes – jāprot noteikt, vai attēls ir viltots, kā arī to, vai arī citi mediji ir par šo ziņu ir publicējuši līdzīgu vēstījumu.

Spēles mērķis

“Spēle ir mēģinājums beigt runāt par viltus ziņām un mediju pratību, bet pāriet pie darbiem un ļaut spēlētājiem aizraujošā veidā attīstīt kritiskas mediju lietošanas prasmes,” skaidro spēles projekta vadītāja Nika Aleksejeva.

Idejas pirmsākumi meklējami NATO Stretēģiskās komunikācijas Ekselences centra 2017. gada maijā rīkotajā hakatonā. Tā mērķis bija radīt tehniskus risinājumus dezinformācijas izplatības ierobežošanai. Sākotnējais spēles princips bija līdzīgs populārajai iepazīšanās aplikācijai Tinder: spēlētājs šķirtu pa labi, ja ziņa būtu patiesa, un pa kreisi, ja nepatiesa.

“Drīz vien mēs sapratām, ka šāda veida spēle nemāca, bet tikai apstiprina spēlētāju jau esošos aizspriedumus. Spēlētāji savas izvēles pieņēma izejot no pozīcijām ticu vai neticu un neieguva ziņu izvērtēšanas iemaņas,” stāsta Aleksejeva. Jaunajā spēles dizianā tika iestrādāti sāncensības principi un atgriezeniskā saite tam, kā spēlētājs progresē.

Spēle plašākai sabiedrībai angļu valodā ir pieejama no 2018. gada augusta. Spēli pozitīvi ir novērtējuši tādi starptautiskie mediji kā NBC News, Forbes, Stars and Stripes un The Calvert Journal.

Forbes rakstīja: “Tā vietā, lai kļūtu par sensāciju un sajūsminātu daudz fanu, the News Hero varētu kļūt par noderīgu rīku skolotāju rokās, attīstot un veicinot mediju pratību skolās. Tas nav mazsvarīgi, ņemot vērā, ka mediju pratība kļūst par nozīmīgāko rīku cīņā ar dezinformāciju.” Citi mediji kā Krievijas valdības finansētais RT par spēli rakstīja nedaudz izsmejošā tonī, nodēvējot to par NATO spēcīgāko ieroci cīņā ar Kremļa propagandu, kas šī spēle, protams, nav.

“Mēs nedomājam, ka spēle vien spēs iemācīt mediju pratību. Mūsu mērķis ir izvērtēt, cik lielā mērā tā ietveršana spēles formātā veicina šāda veida satura apgūšanu iemaņu līmenī. Mūs interesē, cik ātri spēlētāji progresē un kādas iemaņas paspēj attīstīt, pirms spēle tiem apnīk,” skaidro Aleksejeva.

Pēc Aleksejevas domām, šī spēle ir ieguldījums mediju pratības attīstībā, kura rezultātus mēs redzēsim ilgtermiņā, līdzīgi kā tas ir ar drošas braukšanas un veselīga dzīvesveida kampaņām.