ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Konference

ERA ikgadējā konference par mediju tiesībām Eiropā

6.–7. jūnijs, Brisele

Šā gada 6 un 7. jūnijā Briselē norisināsies Eiropas Tiesību akadēmijas (ERA) rīkotā ikgadējā konference par mediju tiesībām Eiropā. Tajā paredzēts iepazīstināt mediju tiesību praktiķus ar jaunāko informāciju, piedāvājot pārskatu par jaunāko mediju politikas plānošanā, normatīvajā regulējumā un tiesu praksē. 

Galvenie konferencē apskatāmie jautājumi būs:

  • jaunās Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas ieviešana dalībvalstīs
  • prakses apkopojuma dezinformācijas jomā rezultāti
  • Eiropas Savienības Regulas par brīvu tādas informācijas apriti, kas nav personas dati, ietekme uz mediju sektoru un ar datiem saistītām iniciatīvām
  • žurnālistikas nākotne Eiropas Savienībā: publicētāju tiesības, preses brīvība un trauksmes cēlēju direktīvas projekts
  • uzsāktās konkurences tiesību pārkāpumu izmeklēšanas, kas ietekmē mediju kompānijas
  • jaunākā Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas jurisprudence mediju jomā

Dalībniekiem no Latvijas ir pieejama 40 % atlaide dalības maksai. Sīkāka informācija par konferenci un pieteikšanās kārtību ir atrodama ERA mājas lapā

ERA (Academy of European Law) ir Eiropas tiesību ekspertīzes un debašu centrs, kas piedāvā iespējas mācīties, diskutēt un veidot kontaktus ar labākajiem jomas ekspertiem. ERA mērķis ir veicināt izpratni par Eiropas Savienības tiesībām un labāko praksi šajā jomā, nodrošinot praktizējošiem juristiem no visas Eiropas apmācību, kā arī forumu apspriedēm un informācijas apmaiņai.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.