Konference

ERA ikgadējā konference par mediju tiesībām Eiropā

6.–7. jūnijs, Brisele

Šā gada 6 un 7. jūnijā Briselē norisināsies Eiropas Tiesību akadēmijas (ERA) rīkotā ikgadējā konference par mediju tiesībām Eiropā. Tajā paredzēts iepazīstināt mediju tiesību praktiķus ar jaunāko informāciju, piedāvājot pārskatu par jaunāko mediju politikas plānošanā, normatīvajā regulējumā un tiesu praksē. 

Galvenie konferencē apskatāmie jautājumi būs:

  • jaunās Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas ieviešana dalībvalstīs
  • prakses apkopojuma dezinformācijas jomā rezultāti
  • Eiropas Savienības Regulas par brīvu tādas informācijas apriti, kas nav personas dati, ietekme uz mediju sektoru un ar datiem saistītām iniciatīvām
  • žurnālistikas nākotne Eiropas Savienībā: publicētāju tiesības, preses brīvība un trauksmes cēlēju direktīvas projekts
  • uzsāktās konkurences tiesību pārkāpumu izmeklēšanas, kas ietekmē mediju kompānijas
  • jaunākā Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas jurisprudence mediju jomā

Dalībniekiem no Latvijas ir pieejama 40 % atlaide dalības maksai. Sīkāka informācija par konferenci un pieteikšanās kārtību ir atrodama ERA mājas lapā

ERA (Academy of European Law) ir Eiropas tiesību ekspertīzes un debašu centrs, kas piedāvā iespējas mācīties, diskutēt un veidot kontaktus ar labākajiem jomas ekspertiem. ERA mērķis ir veicināt izpratni par Eiropas Savienības tiesībām un labāko praksi šajā jomā, nodrošinot praktizējošiem juristiem no visas Eiropas apmācību, kā arī forumu apspriedēm un informācijas apmaiņai.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.