Konference

FRA Pamattiesību forums

Eiropas Savienības Pamattiesību Aģentūras (FRA) rīkotais Pamattiesību Forums (Fundamental Rights Forum) šogad norisināsies no 25.–27. septembrim Vīnē, Austrijā. Tajā tiks diskutēts par aktuālākajiem izaicinājumiem cilvēktiesībās un iespējamām stratēģijām to risināšanai.

Iepazīties ar konferences programmu, kā arī sekot līdzi konferences norisei var tās mājas lapā.

FRA ir viena no Eiropas Savienības aģentūrām, kas konsultē Eiropas Savienību un dalībvalstis pamattiesību jautājumos. Tās mērķis ir sniegt palīdzību Eiropas Savienības iedzīvotāju pamattiesību aizsardzības nodrošināšanā un stiprināt pamattiesību kultūru Eiropas Savienībā.