ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Kampaņa

Informatīvā kampaņa “Tautība ir iespēja. Romi – vieni no mums”

Tiesībsargs februārī īstenos informatīvu kampaņu “Tautība ir iespēja. Romi – vieni no mums”.

Tiesībsargs februārī īstenos informatīvu kampaņu “Tautība ir iespēja. Romi – vieni no mums”, lai parādītu, ka neatkarīgi no tautības cilvēkam ir vienas un tās pašas vajadzības, vienlaikus – ir tik daudz apstākļu, kas ietekmē iespējas sasniegt cerēto. Latvijā 2021. gada sākumā reģistrēti vismaz 105 dažādu tautu pārstāvji. Kopumā bijuši 1’893’223 iedzīvotāju[1], no kuriem 4838 bija romi.[2]

Kas pirmais nāk prātā, raksturojot latviešus?  Lietuviešus, igauņus, poļus? Un romus? Iespējams, būsiet pārsteigti, cik līdzīgi patiesībā mēs visi esam! Līdzīgas ir arī mūsu vērtības, intereses, mērķi un sapņi, kā arī grūtības, ar kurām sastopamies. Neatkarīgi no tautības, vienādas ir mūsu vajadzības – mīlestība, rūpes, ticība savām spējām un cerība, ka viss izdosies, iedrošinājums un atbalsts visās dzīves jomās. Visiem ir vajadzīga arī izglītība, mājas, veselības aprūpe un iespēja pelnīt iztiku. Jebkuram no mums labvēlīga attieksme un notikumi palīdz attīstīties, īstenot iecerēto, taču diemžēl dažādu ačgārnu pieņēmumu un nelabvēlīgu apstākļu dēļ iespējas nav vienādas.

Tā ir katra paša izvēle, vai ieraugām un respektējam tautībai un kultūrai raksturīgās iezīmes un īstenojam cilvēku potenciālu, palīdzam otram. Piemēram, romu gadījumā tas ir ģimeniskums, iestāšanās par savējiem, degsme un aizrautība, spēcīgā kultūra un savas tautas mīlestība. Šīs vērtības ir tik ļoti būtiskas, tās definē personību apziņas līmenī. Tās ir arī daudzu citu tautu vērtības. Galvenais – ļaut šīm vērtībām satikties un iet roku rokā kopā, nevis meklēt kādus šķēršļus.

Kampaņa veidota divās šķautnēs. Viena šķautne parāda, kā romu pārstāvjiem izdevies sasniegt savus izvirzītos mērķus, piedzīvot personības izaugsmi, iekļauties sabiedrībā, tikmēr otra šķautne parāda, kādi ir iemesli, kāpēc daļai romu ir ļoti grūti pārvarēt grūtības, piepildīt savas ieceres un mērķus.

Cilvēku pieredzes video stāsti ļauj līdz sirds dziļumiem sajust, ka ikvienam ir jāizmanto savs potenciāls, ir jāļauj, jāatbalsta un jāpalīdz, turklāt ieraugot, kādas ir vērtības, un palīdzot tās izcelt gaismā. Ne vienmēr viss ir vienkārši, tāpēc parādīsim, kuri ir valsts, pašvaldību un arī sabiedrības klupšanas akmeņi, kuri kavē un liedz romu bērniem, pēcāk arī cilvēkiem citos vecuma posmos, pilnveidoties. Balstoties uz Tiesībsarga biroja 2021.- 2022. gadā veikto pētījumu ”Romu situācija Latvijā”, parādīsim galvenās problēmas izglītībā, nodarbinātībā, mājokļa un sociālās palīdzības jomās.

“Tautība ir iespēja. Romi – vieni no mums” ir kampaņa, kura atvērs acis, ka ikviens no mums ir atbildīgs, lai romi tāpat kā latvieši, ukraiņi, spāņi un citu tautību cilvēki justos pieņemti. Mums ir jāizmanto savas iespējas, un tāpat – mums arī citos jāierauga un jādod viņiem iespēja. Nereti tieši pozitīva attieksmes ir tā, kas pietrūkst, tā ir iekšējā vilkme darīt otram labu, pieņemt otru un priecāties par viņa talantiem, īpašībām, mācīties no viņa pieredzes. Tā ir mūsu atbildība, izmantot iespējas, kas mums dotas, strādājot ar romu ģimenēm, palīdzot risināt problēmas, dzīvojot un draudzējoties. Veldzējot cilvēkus ar cieņas un mīlestības pilniem vārdiem, darot labus darbus, palīdzot un esot vienoti, mēs ieraudzīsim un piedzīvosim daudz labāku pasauli, jo tautība ir iespēja un romi ir vieni no mums!

Atsauces

  1. ^ Iedzīvotāju skaits pēc tautības reģionos, republikas pilsētās, novados; novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās. Centrālā statistikas pārvalde. 2021. gads, https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRE/IRE070>
  2. ^ Iedzīvotāju skaits pēc tautības un valstiskās piederības gada sākumā. Centrālā statistikas pārvalde. 2021. gads, https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRE/IRE060/table/tableViewLayout1/