ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Tiesību interpretācija

Izdots bērnu tiesību rokasgrāmatas papildinātais izdevums

Eiropas Savienības Fundamentālo tiesību aģentūra (FRA), Eiropas Padomi un Eiropas Cilvēktiesību tiesa papildinājušas 2015. gadā pirmizdoto Rokasgrāmatu Eiropas tiesību jautājumos, kas saistīti ar bērnu tiesībām (Handbook on European law relating to the rights of the child)

Rokasgrāmata aptver tādus bērnu tiesību aspektus kā:

  • vienlīdzība;
  • ekonomiskās, sociālās, kultūras un pilsoniskās tiesības un brīvības;
  • personas identitāte un personas dati;
  • ģimenes dzīve;
  • alternatīvā aprūpe un adopcija;
  • migrācija un patvērums;
  • aizsardzība pret vardarbību un ekspluatāciju;
  • patērētāju aizsardzība;
  • bērnu tiesības kriminālprocesos un alternatīvajos procesos.

Proti, tajā aplūkoti gan bērnu kā pilntiesīgu tiesību subjektu tiesības, gan arī to vecāku vai citu tiesisko pārstāvju tiesību aspekti.

Autori norāda, ka rokasgrāmata noderēs juristiem, tiesnešiem, prokuroriem, sociālajiem darbiniekiem, nevalstiskajām organizācijām un citām organizācijām, kas saskaras ar bērnu tiesībām. Tajā skaidroti Eiropas Savienības un Eiropas Padomes noteiktie standarti, citstarp balstoties uz Eiropas Savienības tiesas un un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru, tomēr noteiktos gadījumos sniegtas atsauces arī uz Eiropas Sociālo hartu, citiem ES un Eiropas Padomes instrumentiem un starptautiskajiem ANO līgumiem, kas saistīti ar bērnu tiesībām. Izmaiņas, kas ietvertas salīdzinājumā ar 2015. gadu, ietver, piemēram, atsauces uz bērnu procesuālajām garantijām kriminālprocesā un tiesu prakses par migrantu bērnu aizturēšanu un vardarbību pret bērniem, analīzi.

Pagaidām rokasgrāmata pieejama tikai angļu valodā, tomēr solīts, ka vēl šogad tiks publicētas arī citu valodu versijas.