Informatīvs materiāls

Iznācis aktualizēts tiesu prakses apkopojums par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 1. pantu

Šā gada 31. augustā tika aktualizēts Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses apkopojums attiecībā uz Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. pantu. Tas šobrīd pieejams angļu, franču un ukraiņu valodā.

Alfredovic / CC BY 3.0

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) 1. pants paredz valstu pienākumu nodrošināt ikvienam, kas atrodas to jurisdikcijā, Konvencijā minētās tiesības un brīvības. Attiecīgi tiesu prakses apkopojums aplūko jautājumus par valsts atbildību jeb kādas darbības var uzskatīt par attiecināmām uz valsti, kā arī ar valsts jurisdikciju saistītos jautājumus. Tas iezīmē konkrētā Konvencijas panta tapšanas vēsturi, kā arī vienuviet apkopo un analizē būtiskākos Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) nolēmums attiecībā uz Konvencijas 1. pantu. Katrai ECT paustajai atziņai ir pievienota atsauce un saite uz atbilstošo ECT nolēmumu tiešsaistē.

Jānorāda, ka šāds apkopojums pats par sevi nav saistošs ECT un piedāvāts, lai padarītu ECT praksi vieglāk pieejamu. Tomēr šis un citi apkopojumi ir vērtīgs palīgs gan praktiķiem, gan pētniekiem, jo tur vienuviet apkopotas fundamentālas atziņas par konkrēto Konvencijas pantu. Šie apkopojumi sniedz ieskatu Konvencijas piemērošanā, kā arī sekmē tālāku pētniecisko darbu. Šāds apkopojums ir vienlīdz noderīgs arī studentiem un tiesību entuziastiem, kas vēlas uzlabot zināšanas par Konvenciju.

Šis  ir tikai viens no vairākiem tiesu prakses apkopojumiem, ko ECT ir izveidojusi un publicējusi savā mājas lapā. Šobrīd vairākās valodās ir  izdoti arī citi apkopojumi, piemēram par:

 • 2. pantu — tiesības uz dzīvību
 • 4. pantu — verdzības un piespiedu darba aizliegums
 • 5. pantu — tiesības uz brīvību un drošību
 • 6. pantu — tiesības uz taisnīgu tiesu (civiltiesiskā daļa) un (krimināltiesiskā daļa)
 • 7. pantu — personu var atzīt par vainīgu un sodīt tikai par tādu rīcību, kas ir atzīta par noziedzīgu saskaņā ar likumu
 • 8. pantu — tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību
 • 9. pantu — domas, apziņas un reliģijas brīvība
 • 11. pantu — pulcēšanās brīvība
 • 15. pantu — atkāpes ārkārtas situācijā
 • 17. pantu — tiesību ļaunprātīga izmantošana
 • 18. pantu — tiesību ierobežojumu pieļaujamība
 • 1. protokola 1. pantu — īpašuma aizsardzība    
 • 1. protokola 2. pantu — tiesības uz izglītību
 • 1. protokola 3. pantu — tiesības uz brīvām vēlēšanām
 • 4. protokola 4. pantu — ārvalstnieku kolektīvas izraidīšanas aizliegums
 • 7. protokola 4. pantu — tiesības netikt divreiz sodītam par vienu un to pašu.

Arī šie ECT apkopojumi tiek regulāri atjaunoti un tos visus  vienuviet var atrast ECT mājaslapā. Vērtīgs palīgs darbā ar ECT praksi ir arī tiesas apkopotie tematiskie tiesu prakses izvilkumi, kas arī tiek regulāri atjaunoti un ir brīvi pieejami ECT mājas lapā.

Padziļinātai pētniecībai noderīga ir ECT nolēmumu datubāze HUDOC.  Ērtākai un efektīvākai tās lietošanai ECT ir sagatavojusi arī HUDOC datubāzes lietošanas rokasgrāmatu.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.