ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Informatīvs materiāls

Iznācis aktualizēts tiesu prakses apkopojums par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 1. pantu

Šā gada 31. augustā tika aktualizēts Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses apkopojums attiecībā uz Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. pantu. Tas šobrīd pieejams angļu, franču un ukraiņu valodā.

Alfredovic / CC BY 3.0

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) 1. pants paredz valstu pienākumu nodrošināt ikvienam, kas atrodas to jurisdikcijā, Konvencijā minētās tiesības un brīvības. Attiecīgi tiesu prakses apkopojums aplūko jautājumus par valsts atbildību jeb kādas darbības var uzskatīt par attiecināmām uz valsti, kā arī ar valsts jurisdikciju saistītos jautājumus. Tas iezīmē konkrētā Konvencijas panta tapšanas vēsturi, kā arī vienuviet apkopo un analizē būtiskākos Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) nolēmums attiecībā uz Konvencijas 1. pantu. Katrai ECT paustajai atziņai ir pievienota atsauce un saite uz atbilstošo ECT nolēmumu tiešsaistē.

Jānorāda, ka šāds apkopojums pats par sevi nav saistošs ECT un piedāvāts, lai padarītu ECT praksi vieglāk pieejamu. Tomēr šis un citi apkopojumi ir vērtīgs palīgs gan praktiķiem, gan pētniekiem, jo tur vienuviet apkopotas fundamentālas atziņas par konkrēto Konvencijas pantu. Šie apkopojumi sniedz ieskatu Konvencijas piemērošanā, kā arī sekmē tālāku pētniecisko darbu. Šāds apkopojums ir vienlīdz noderīgs arī studentiem un tiesību entuziastiem, kas vēlas uzlabot zināšanas par Konvenciju.

Šis  ir tikai viens no vairākiem tiesu prakses apkopojumiem, ko ECT ir izveidojusi un publicējusi savā mājas lapā. Šobrīd vairākās valodās ir  izdoti arī citi apkopojumi, piemēram par:

 • 2. pantu — tiesības uz dzīvību
 • 4. pantu — verdzības un piespiedu darba aizliegums
 • 5. pantu — tiesības uz brīvību un drošību
 • 6. pantu — tiesības uz taisnīgu tiesu (civiltiesiskā daļa) un (krimināltiesiskā daļa)
 • 7. pantu — personu var atzīt par vainīgu un sodīt tikai par tādu rīcību, kas ir atzīta par noziedzīgu saskaņā ar likumu
 • 8. pantu — tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību
 • 9. pantu — domas, apziņas un reliģijas brīvība
 • 11. pantu — pulcēšanās brīvība
 • 15. pantu — atkāpes ārkārtas situācijā
 • 17. pantu — tiesību ļaunprātīga izmantošana
 • 18. pantu — tiesību ierobežojumu pieļaujamība
 • 1. protokola 1. pantu — īpašuma aizsardzība    
 • 1. protokola 2. pantu — tiesības uz izglītību
 • 1. protokola 3. pantu — tiesības uz brīvām vēlēšanām
 • 4. protokola 4. pantu — ārvalstnieku kolektīvas izraidīšanas aizliegums
 • 7. protokola 4. pantu — tiesības netikt divreiz sodītam par vienu un to pašu.

Arī šie ECT apkopojumi tiek regulāri atjaunoti un tos visus  vienuviet var atrast ECT mājaslapā. Vērtīgs palīgs darbā ar ECT praksi ir arī tiesas apkopotie tematiskie tiesu prakses izvilkumi, kas arī tiek regulāri atjaunoti un ir brīvi pieejami ECT mājas lapā.

Padziļinātai pētniecībai noderīga ir ECT nolēmumu datubāze HUDOC.  Ērtākai un efektīvākai tās lietošanai ECT ir sagatavojusi arī HUDOC datubāzes lietošanas rokasgrāmatu.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.