Starptautisks līgums

Latvijas pārstāve ievēlēta ANO Spīdzināšanas novēršanas komitejā

2019. gada 3. oktobrī Ženēvā Latvijas eksperte Ilvija Pūce tika ievēlēta Apvienoto Nāciju Organizācijas Spīdzināšanas novēršanas komitejā uz termiņu no 2020. līdz 2023. gadam.

sanjitbakshi / CC BY 2.0

Šī ir pirmā reize, kad Latvijas pārstāve ir ievēlēta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Spīdzināšanas novēršanas komitejā (United Nations Committee against Torture). Vēlēšanās uz piecu neatkarīgo ekspertu vietām kandidēja 12 valstu pārstāvji. Ilvija Pūce saņēma otru lielāko balsu skaitu no visiem kandidātiem — 84 valstu atbalstu.

Komitejas neatkarīgo ekspertu galvenais uzdevums ir uzraudzīt Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem (Konvencija) ieviešanu tās dalībvalstīs. Konvencija ir viens no deviņiem galvenajiem starptautiskajiem cilvēktiesību instrumentiem. Tajā ietverta spīdzināšanas definīcija un tā nosaka dalībvalstu pienākumus spīdzināšanas un nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas novēršanai. Konvencija stājās spēkā 1987. gadā un šobrīd to ir ratificējušas 168 dalībvalstis. Latvija Konvencijai pievienojās 1992. gada 14. aprīlī.

Komitejas kompetencē ir izskatīt dalībvalstu ziņojumus, ko tām jāiesniedz regulāri, reizi četros gados, un sniegt rekomendācijas. Komiteja arī pieņem un izskata gan sūdzības no indivīdiem, kuri uzskata, ka to Konvencijā noteiktās tiesības tikušas pārkāptas, gan arī starpvalstu sūdzības, kuru ietvaros dalībvalstis var sūdzēties par spīdzināšanas aizlieguma pārkāpumu citā dalībvalstī. Tāpat, saņemot ticamu informāciju par smagiem un sistemātiskiem Konvencijas pārkāpumiem kādā no dalībvalstīm, Komiteja pēc savas iniciatīvas var uzsākt situācijas izmeklēšanu.

ANO Spīdzināšanas novēršanas komitejas darbs norit divu ikgadēju sesiju formātā Ženēvā. Komitejā darbojas desmit neatkarīgi cilvēktiesību eksperti. 2019. gada 3. oktobrī notikušajās vēlēšanās uz 2020. līdz 2023. gada termiņu tika ievēlēti Latvijas, Turcijas, Francijas, Moldovas un Meksikas pārstāvji. Tāpat komisijā darbu līdz 2021. gada 31. decembrim turpinās eksperti no Marokas, Dānijas, Kolumbijas, Krievijas un Ķīnas.

Ārlietu ministrija ziņo, ka arvien plašāka Latvijas ekspertu pārstāvība vēlētās starptautisko organizāciju struktūrās ir viens no priekšnosacījumiem Latvijas ārpolitikas interešu īstenošanai. Aktīva dalība starptautiskajās organizācijās veicina arī valsts atpazīstamību. Latvija šobrīd ir ievēlēta ANO Cilvēktiesību komitejā, ANO Zinātnes un tehnoloģiju attīstības komisijā, un ANO Statistikas komisijā. No 2020. gada 1. janvāra Latvija trīs gadus darbosies ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomē (ECOSOC). Latvija ir ievēlēta arī divās UNESCO struktūrās — UNESCO Starptautiskās programmas komunikācijas attīstībai (IPDC) Starpvaldību padomē un UNESCO Starpvaldību komitejā kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.