ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Pārskats

Latvijas pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās sniedz pārskatu par paveikto 2017. gadā

2018. gada 31. augustā Latvijas pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās iesniedza Ministru kabinetā darba pārskatu par 2017. gadu un tā pielikumu. Tajā sniegta informācija par paveikto gan pārstāvot Latvijas valsti Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Apvienoto Nāciju Organizācijā, gan veicinot zināšanas un izpratni par cilvēktiesībām nacionālajā līmenī. Tāpat darba pārskatā analizēta Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras attīstība Latvijas lietās un sniegta plašāka informācija par katru no 2017. gadā pieņemtajiem nolēmumiem Latvijas lietās.

CherryX / Flickr / CCBYSA3.0

2017. gadā Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) kopumā pasludināto nolēmumu skaits Latvijas lietās ir identisks nolēmumu skaitam 2016. gadā, tas ir, 25 nolēmumi 34 Latvijas lietās: 17 lietās ECT atzina vienu vai vairākus Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (ECK) pārkāpumus, 2 lietās ECT apstiprināja starp pusēm panākto mierizlīgumu, 4 lietās ECT apstiprināja Latvijas iesniegto vienpusējo deklarāciju. Taču 2017. gadā par 8 lietām pieaudzis ECT izlemto lietu skaits, jo vairākos nolēmumos tika apvienotas saturiski līdzīgas lietas. Tāpat ir samazinājies Latvijas valdībai nosūtīto jauno lietu skaits, proti, 2017. gadā Latvijai paskaidrojumu sniegšanai ECT nosūtīja 6 jaunas lietas, kas bija par 14 lietām mazāk nekā 2016. gadā, kad tika nosūtītas 20 jaunas lietas. Līdz 2018. gada septembrim Latvijai paskaidrojumu sniegšanai ECT ir nosūtījusi 3 jaunas lietas. 2017. gadā ECT iesniedzējiem kopumā piesprieda kompensācijā 166 394 eiro.

2017. gadā turpināja pieaugt Eiropas Padomes Ministru komitejas rezolūciju skaits, kurās tā atzīst, ka Latvija ir izpildījusi ECT spriedumus: 2017. gadā spriedumu izpildes uzraudzība pabeigta 32 lietās, kas ir par 12 lietām vairāk nekā 2016. gadā, kad spriedumu izpildes uzraudzība tika pabeigta 20 lietās. Savukārt līdz 2018. gada 15. septembrim ir pabeigta ECT spriedumu izpildes uzraudzība jau 20 Latvijas lietās.

Par nozīmīgāko Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2017. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ietvaros uzskatāma Latvijas Vispārējā pamatdokumenta par laika posmu no 2002. gada līdz 2016. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā un iesniegšana ANO, kā arī Latvijas kārtējā ziņojuma par ANO Konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijā laika posmā no 2008. gada līdz 2016. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā un iesniegšana ANO. 2018. gada augustā ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja izskatīja Latvijas kārtējo ziņojumu par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijā un publicēja savus noslēguma secinājumus.

Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darba pārskats par 2017. gadu

Darba pārskata par 2017. gadu pielikums