ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Konkurss

Ļauj cilvēktiesībām runāt! 2023

Izsludināts otrais rakstu konkurss "Ļauj cilvēktiesībām runāt!". Cilvēktiesības.info sadarbībā ar Tiesībsarga biroju aicina tiesību zinātņu studentus un jaunos speciālistus iestāties par cilvēktiesībām un to aktuālajiem jautājumiem Latvijai un piedalīties rakstu konkursā!

Konkursā aicināti piedalīties bakalaura, maģistra vai doktora līmeņa tiesību studiju programmās studējošie, kā arī praktizējošie juristi, kas dzimuši pēc 1990. gada 1. janvāra. Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt tikai vienu rakstu. Rakstam nedrīkst būt vairāk par vienu autoru.

Raksta ieteicamais garums ir 1500-2000 vārdi, neieskaitot atsauces. Darbam jābūt noformētam atbilstoši pievienotā pielikuma noteikumiem.

Konkursa trīs labāko darbu autori saņems naudas balvas 150, 100 un 50 eiro apmērā, bet seši labākie raksti tiks publicēti portālā www.cilvektiesibas.info. Tiks piešķirta arī Tiesībsarga atzinība.

Cilvēktiesības.info portāla pamatideja ir informēt par Latvijai nozīmīgiem cilvēktiesību jautājumiem nacionālā, reģionālā un starptautiskā mērogā. Portāla mērķis ir veicināt interesi un izpratni par aktuāliem un vispārīgi svarīgiem cilvēktiesību jautājumiem un tas ir domāts plašam lietotāju lokam: gan publiskajā, gan privātajā sektorā strādājošiem profesionāļiem, kuri ikdienā saskaras ar cilvēktiesību piemērošanu, žurnālistiem, noteiktu jomu studentiem, kā arī sabiedrībai kopumā. Portāla primārais fokuss ir cilvēktiesību jautājumi, kas vai nu tieši attiecas uz Latviju vai varētu tai būt vispārīgi svarīgi kā nozīmīgi jaunumi cilvēktiesību jomā. Taču tas var aptvert arī plašākus jautājumus, kas saistīti ar tiesiskumu un demokrātiju, ja tie ietver kādu cilvēktiesību elementu. Portāls neinformē par notikumiem, kas saitīti galvenokārt tikai ar vispārīgi sociāliem jautājumiem, tiesību vai judikatūras attīstību vai mazaizsargātām grupām, ja šādām ziņām nav cilvēktiesību aspekta.

Izvērtējot darbus, tiks ņemts vērā:

  • Tēmas aktualitāte Latvijas kontekstā;
  • Tēmas aktualitāte pašreizējo aktuālāko starptautisko notikumu kontekstā;
  • Temata izklāsta skaidrība;
  • Tiesību avotu un to analīzes precizitāte;
  • Valodas un interpunkcijas lietojums.

Rakstus iespējams iesniegt līdz 2023. gada 1. augustam, iesūtot tos uz . Darbus izvērtēs cilvektiesibas.info redaktori un Tiesībsarga biroja pārstāvji. Uzvarētāju pasludināšana notiks 2023. gada 22. augustā.

Konkursu organizē Baltic Human Rights Society un to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, kā arī EEZ/Norvēģijas grantu programma.

Saturiskās vadlīnijas konkursa dalībniekiem