Prakse

Līdz 22. oktobrim iespējams pieteikties praksei Eiropas Padomē

Eiropas Padome divreiz gadā uzņem praktikantus, sniedzot tiem iespēju iegūt darba pieredzi interesantā un daudzkulturālā darba vidē. Līdz 22. oktobrim iespējams pieteikties pirmajai prakses sesijai, kas sākas Strasbūrā 2020. gada 2. martā.

Pieteikšanās ir atvērta universitāšu absolventiem no Eiropas Padomes dalībvalstīm, kuru skaitā ir arī Latvija, kas nesen ieguvuši bakalaura vai pielīdzināmu grādu un labi zina vienu no Eiropas Padomes darba valodām — angļu vai franču. 

Praktikantiem Eiropas Padomē tiek uzticēta tādi pienākumi kā pētniecība, ekspertu sanāksmēm paredzētu ziņojumu un citu dokumentu projektu sagatavošana, komiteju organizēšana, mājaslapā ievototās informācijas atjaunināšana un citi pienākumi. Tāpat praktikanti tiek vispusīgi iepazīstināti ar Eiropas Padomes struktūru, darbu, sadarbības procedūrām, ieskaitot Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu izpildi. Praktikanti var apmeklēt Eiropas Padomē notiekošās konferences, Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas tikšanās un citas Strasbūrā rīkotās tikšanās.

Piesakoties jāņem vērā, ka prakse Eiropas Padomē nav apmaksāta. Tomēr, saņemot uzņemšanas apstiprinājumu, Eiropas Padome aicina nākamos praktikantus meklēt un pieteikties stipendiju fondiem, kurus var atrast, vienkārši veicot izpēti internetā. 

Vairāk par praksi un pieteikšanos tai lasiet Eiropas Padomes mājas lapā.

Eiropas Padome ir starpvalstu organizācija, kas atrodas Strasbūrā, un tās galvenais uzdevums ir nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu, demokrātijas un tiesiskuma aizsardzību. Tā arī uzrauga Eiropas Cilvēktiesību tiesas — neatkarīgas tiesu institūcijas, kas ir dibināta ar Eiropas Pasomes atbalstu — spriedumu izpildi.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.