ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Prakse

Līdz 22. oktobrim iespējams pieteikties praksei Eiropas Padomē

Eiropas Padome divreiz gadā uzņem praktikantus, sniedzot tiem iespēju iegūt darba pieredzi interesantā un daudzkulturālā darba vidē. Līdz 22. oktobrim iespējams pieteikties pirmajai prakses sesijai, kas sākas Strasbūrā 2020. gada 2. martā.

Pieteikšanās ir atvērta universitāšu absolventiem no Eiropas Padomes dalībvalstīm, kuru skaitā ir arī Latvija, kas nesen ieguvuši bakalaura vai pielīdzināmu grādu un labi zina vienu no Eiropas Padomes darba valodām — angļu vai franču. 

Praktikantiem Eiropas Padomē tiek uzticēta tādi pienākumi kā pētniecība, ekspertu sanāksmēm paredzētu ziņojumu un citu dokumentu projektu sagatavošana, komiteju organizēšana, mājaslapā ievototās informācijas atjaunināšana un citi pienākumi. Tāpat praktikanti tiek vispusīgi iepazīstināti ar Eiropas Padomes struktūru, darbu, sadarbības procedūrām, ieskaitot Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu izpildi. Praktikanti var apmeklēt Eiropas Padomē notiekošās konferences, Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas tikšanās un citas Strasbūrā rīkotās tikšanās.

Piesakoties jāņem vērā, ka prakse Eiropas Padomē nav apmaksāta. Tomēr, saņemot uzņemšanas apstiprinājumu, Eiropas Padome aicina nākamos praktikantus meklēt un pieteikties stipendiju fondiem, kurus var atrast, vienkārši veicot izpēti internetā. 

Vairāk par praksi un pieteikšanos tai lasiet Eiropas Padomes mājas lapā.

Eiropas Padome ir starpvalstu organizācija, kas atrodas Strasbūrā, un tās galvenais uzdevums ir nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu, demokrātijas un tiesiskuma aizsardzību. Tā arī uzrauga Eiropas Cilvēktiesību tiesas — neatkarīgas tiesu institūcijas, kas ir dibināta ar Eiropas Pasomes atbalstu — spriedumu izpildi.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.