ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Diskusija

Norisinājusies diskusija “Naida runas ierobežošanas un izmeklēšanas aktualitātes”

2019. gada 20. septembrī Tiesībsarga birojā norisinājās diskusija “Naida runas ierobežošanas un izmeklēšanas aktualitātes”.

Atbilstoši Tiesībsarga likuma 11. pantam, tiesībsarga funkcijās ietilpst privātpersonas cilvēktiesību aizsardzības veicināšana vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanas sekmēšana un jebkāda veida diskriminācijas novēršana. Sabiedrības informēšanas pasākumu ietvaros tiesībsargs ir pievērsies jautājumiem par iecietības un tolerances veicināšanu sabiedrībā. Jau 2016. gadā tiesībsargs sabiedrības informēšanas pasākumu ietvaros izstrādāja pētījumu par tēmu “Naida runas un naida noziegumu atpazīšanas un izmeklēšanas problēmaspekti Latvijas Republikā”. Turpinot aktivitātes, tiesībsargs iesaistās naida runas pieejamības ierobežošanai interneta vidē gan ziņojot par prettiesisku saturu tiesībsargājošajām iestādēm, gan nepieciešamības gadījumā pārsūdzot lēmumus par atteikšanos ierosināt kriminālprocesu. Taču gan privātpersonu iesniegumu izskatīšanas gaitā, gan arī vēršoties tiesībsargājošās iestādēs, tiesībsargs ir konstatējis problemātiku saistībā ar krimināltiesību un kriminālprocesuālo tiesību piemērošanu lietās, kas saistītas ar naida runu. Tādējādi tiesībsargs ar nozares pārstāvjiem un ekspertiem pārrunāja aktualitātes naida runu saturoša satura ierobežošanā, kā arī krimināltiesisko un kriminālprocesuālo normu piemērošanā. Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis par nepieciešamību aktīvāk veikt sabiedrības informēšanas pasākumus par iecietības un tolerances veikšanu, kā arī stiprināt iesaistīto pušu sadarbību.

Tiesībsargs saskata nepieciešamību izstrādāt grozījumus Krimināllikuma 150. pantā, izslēdzot noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmi — nepieciešamību identificēt būtisku kaitējumu sociālā naida kurināšanas lietās. Minētais priekšlikuma mērķis ir vērsts, lai vienlīdz aizsargāt Krimināllikuma 78. pantā un Krimināllikuma 150. pantā noteiktās grupas neatkarīgi no viņiem nodarītās kaitējuma smaguma pakāpes. Tāpat būtu nepieciešami grozījumi Kriminālprocesa likumā, kas ļautu nevalstiskām organizācijām pārsūdzēt lēmumu par atteikšanos ierosināt kriminālprocesu naida runas lietās.

Diskusijā piedalījās pārstāvji no Valsts drošības dienesta, Valsts policijas, prokuratūras, Tieslietu ministrijas, Zvērinātu advokātu kolēģijas, Valsts policijas koledžas, Latvijas Universitātes, LV portāla un ziņu portāla Delfi. Uz diskusiju tika aicināti arī pārstāvji no Latvijas Republikas Saeimas Juridiskā biroja.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.