ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Projekts

“NVO fonds” atbalsts platformai Cilvēktiesības.info 2023.-2024. gadam

No 2023. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. oktobrim platformu Cilvēktiesības.info finansiāli atbalstīs Kultūras ministrija un Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem caur programmu “NVO fonds”. Atbalsts piešķirts nevalstiskās organizācijas Baltic Human Rights Society pieteiktā projekta “Atbalsts NVO ieguldījumam pilsoniskajā un cilvēktiesību izglītībā” ietvaros.

Pilsoniskā un cilvēktiesību izglītība ir viena no efektīvākajām metodēm demokrātijas kultūras veidošanā. Bieži iedzīvotāji netic savas rīcības nozīmīgumam demokrātijas stiprināšanā. Tas var būt saistīts ar zināšanu trūkumu par demokrātijas pamatvērtībām, demokrātisko procesu norisi un praktiskām iesaistes formām. Zināšanu trūkums attiecīgi rezultējas reālu spēju un attieksmes trūkumā. Pilsoniskā izglītība attīsta visus šos aspektus: zināšanas, spējas un attieksmi. Izglītojot iedzīvotājus par to tiesībām un pienākumiem, un stiprinot tajos pārliecību par katru indivīdu kā vērtību un sabiedrības daļu, veidojas nepieciešamā bāze iedzīvotāju motivēšanai uz pilsoniskām aktivitātēm, kas attiecīgi liek pamatus daudzveidīgas, iecietīgas un solidāras sabiedrības veidošanā.

Sekojot šim uzstādījumam, Baltic Human Rights Society pieteiktā projekta viens no galvenajiem mērķiem ir dot iespēju jauniešiem un jaunajiem profesionāļiem ieguldīt sabiedrības informēšanā un izglītošanā cilvēktiesību jomā, rakstot par Latvijai aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem platformā Cilvēktiesības.info. 

Cilvēktiesības.info rakstus, kas aptver gan ziņas par noteiktām jomām, gan arī viedokļu un tematiskos rakstus, autori un reportieri sagatavo platformas redaktoru vadībā. Portālā tiek apskatīts plašs aktuālo tēmu klāsts – vides un klimata jautājumi, mediju un izteiksmes brīvība, līdztiesība un sociālā integrācija sabiedrībā un daudzi citi. Sekojot aktuālajiem notikumiem pasaulē, piemēram, karadarbībai Ukrainā, tiek sagatavoti ieskati un analīze par dažādiem problēmjautājumiem. Līdzīgi, reaģējot uz energokrīzes radītajām sekām, aplūkoti valsts pienākumi šajā jomā.

2023. gada vasarā jau otro reizi tiks rīkots studentu rakstu konkurss sadarbībā ar Tiesībsarga biroju “Ļauj cilvēktiesībām runāt!”, tādējādi dodot iespēju studentiem sacensties un iesaistīties portālā publicējamo rakstu gatavošanā.

Platforma Cilvēktiesības.info pateicas Kultūras ministrijai un Sabiedrības integrācijas fondam par sniegto finansiālo atbalstu, un ar entuziasmu turpinās informēt sabiedrību un jomas profesionāļus par aktuālākajiem un nozīmīgākajiem cilvēktiesību jautājumiem.