ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Apbalvojums

Pasniedz Gada balvas cilvēku ar invaliditāti atbalstam

27. novembrī svinīgā ceremonijā pasniedza balvas un atzinības rakstus konkursa “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam” laureātiem. Šo konkursu jau ceturto gadu pēc kārtas rīko Latvijas Republikas tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Konkursa mērķis ir saskatīt labās prakses piemērus, izcelt un novērtēt individuālus sasniegumus un veicinātu nevalstisko organizāciju darbu.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad konkurss bija vērsts uz nevalstisko organizāciju paveiktā darba atzinīgu novērtēšanu, šī gada konkursā nominantus varēja pieteikt divās kategorijās — individuālais sniegums un nevalstisko organizāciju paveiktais. Balvas pasniedza žūrijas komisijas locekļi sešās nominācijās.

“Uzdrīkstēšanās” — apbalvojums par aktīvu vai jaunu iniciatīvu vai rīcību, pārstāvot cilvēkus ar invaliditāti, viņu tiesības un intereses, kuru pasniedza tiesībsargs Juris Jansons. NVO kategorijā galveno balvu saņēma “Fonds Nāc līdzās!”, atzinības rakstu saņēma Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība. Savukārt individuālajā sniegumā galveno balvu ieguva Margita Kanopka, atzinības rakstus — Zanda Vītola (teātra māksla) un Arita Strode-Kļaviņa (Košumbildes).

“Nodarbinātības veicinātājs” — apbalvojums par produktīvu vai inovatīvu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanu, kuru pasniedza “Apeirona” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis. NVO kategorijā atzinības rakstu pasniedza fondam “Iespēju tilts”, bet individuālo sniegumu kategorijā galvenā balva pasniegta Ievai un Arnim Zundām (Camphill Rožkalni).

“Sociālo tīklu balss” — Latvijas Radio personība Aidis Tomsons pasniedza apbalvojumu tiem, kuru viedoklis un pieredzes stāsti sociālajos tīklos un blogos radījuši rezonansi plašākā sabiedrībā. NVO kategorijā atzinības raksts portālam Calis.lv, savukārt individuālajā sniegumā galvenā balva — Liānai Krūmiņai, bet atzinības raksti — Anetei Bendikai, Jolantai Kalniņai un Jūlijai Kiriļenko.

“Izglītotājs” — apbalvojums par aktivitātēm, kas nodrošina iekļaujošo izglītību (tai skaitā, interešu izglītību, tālākizglītību), interaktīvu metožu pielietošanu/izstrādi, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti tiesības uz izglītību, kuru pasniedza LNB pārstāvis Augusts Zilberts. Galveno balvu individuālajā sniegumā saņēma Evija Zāģere (mājturības skolotāja Liepājā) un atzinības rakstus — Jānis Ķirsis (dabaszinību skolotājs) un Gints Feldmanis (treneris).

“Pakalpojumu nodrošinātājs” — apbalvojums par cilvēkiem ar invaliditāti pieejamu un daudzveidīgu pakalpojumu attīstību un nodrošināšanu, kuru pasniedza Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis. Galvenā balva NVO kategorijā rehabilitācijas centram “Poga”, bet atzinības raksti — biedrībai “Cerību spārni” (Siguldā) un biedrībai “Mēs saviem bērniem” (Madonā). Individuālajā sniegumā galvenā balva — Diānai Mekšai (centrs “Solis augšup”), atzinības raksti — Vitai Šteinai (BKUS) un Ligitai Liepiņai (Daugavpils nov. sociālajai darbiniecei).

“Bērnu atbalsts” — apbalvojums par izciliem sasniegumiem, aizstāvot bērnu ar invaliditāti tiesības un intereses dažādās jomās, piemēram, sociālā iekļaušana, tiesības uz kultūru, izglītību. Apbalvojumus pasniedza Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone. Nominācijā “Bērnu atbalsts” galvenā balva biedrībai “Ābulis” (Bauska). Individuālajā sniegumā galvenā balva — Kasparam Markševicam (Latvijas Bērnu bāreņu fonds), bet atzinības raksti — Lailai Zemītei (Sadzirdi.lv) un Margaritai Ščavinskai (auklītei Liepājā).