ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Rekomendācija

Personas dati ir aizsargājami – pēc tiesībsarga aicinājuma Uzņēmumu reģistrs pārskatīs tiesību piemērošanas praksi

Uzņēmumu reģistrs tiesībsarga rekomendāciju ņems vērā un turpmāk publisko informāciju par atcelto arestu mantai papildinās arī par tiem uzņēmumiem, kas izslēgti no komercreģistra.

To, ka šāda veida informācija (par atceltajiem arestiem mantai) turpmāk būs aktuāla (plašāka un precīzāka uz konkrēto brīdi) apstiprina Uzņēmumu reģistra vēstulē tiesībsargam paustais:

“Reģistrs pārskatīs savu tiesību piemērošanas praksi šajā jautājumā, lai turpmāk līdzīgi gadījumi neatkārtotos. Reģistrs sadarbībā ar Tieslietu ministriju izvērtēs arī pārējās Atzinumā ietvertās rekomendācijas”.

Faktiskie lietas apstākļi

Pamatojoties uz iedzīvotāja iesniegumu, tiesībsargs ierosināja pārbaudes lietu par normatīvajā regulējumā noteikto kārtību, kas neparedz publisko reģistru ierakstu papildināšanu pēc uzņēmuma izslēgšanas no komercreģistra. 2012. gadā kriminālprocesa ietvaros cilvēkam piederošam uzņēmumam tika uzlikts arests. 2014. gadā un 2015. gadā pēc maksātnespējas procesu pabeigšanas abi uzņēmumi tika likvidēti un attiecīgi izslēgti no komercreģistra. 2015. gadā tika atcelti lēmumi par aresta uzlikšanu mantai. Uzņēmuma reģistrs atteica reģistrēt aresta atcelšanu abiem uzņēmumiem, jo tie iepriekš tika izslēgti no komercreģistra.

Tomēr Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē joprojām bija publiski pieejama informācija, ka attiecībā uz iesniedzēju kā fizisku personu, norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu, 2012. gadā ir pieņemti lēmumi par uzņēmumu arestēšanu. Turklāt šāda informācija tiek izmantota arī AS “Kredītinformācijas Birojs” vajadzībām, veidojot cilvēku kredītvēstures izziņas. Taču informācija par to, ka lēmumi par aresta uzlikšanu mantai ir atcelti, nav redzama. Attiecīgi tiesībsargs secina, ka konkrētā problēmsituācija ir izveidojusies tā iemesla dēļ, ka cilvēkam piederošie uzņēmumi tika likvidēti pirms Uzņēmumu reģistrs saņēma Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par mantas aresta atcelšanu uzņēmumiem.

Tiesībsarga secinātais

Šobrīd tiesiskajā regulējumā nav noteikta kārtība, kā nodrošināt aktuālu datu atspoguļošanu Uzņēmuma reģistra pārvaldītajos reģistros likvidētu uzņēmumu gadījumā.[1]

Informācija par uzņēmumiem uzlikto arestu satur tādus datus, kas saistīti ar iesniedzēja kā fiziskās personas privāto dzīvi, un šādu datu apstrāde ir iejaukšanās cilvēka privātajā dzīvē. Līdz ar to – šādas informācijas publiskošana ierobežo cilvēka Satversmē noteiktās tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

Tiesībsarga ieskatā jau tas vien, ka uzņēmums tiek likvidēts, nozīmē, ka arī uzliktais arests vairs juridiski nevar pastāvēt. Tādējādi arī trešās personas gūst skaidru priekšstatu par to, ka iepriekš piemērotais arests kā tāds vairs nepastāv. Tomēr tas automātiski nenozīmē, ka cilvēkam nerodas personas datu nepamatots aizskārums. Uzņēmuma likvidācijas fakts nevar būt par pamatu, lai netiktu aktualizēta informācija par tam piemērotā aresta statusu, kas vienlaikus atklāj arī fiziskās personas datus.

Visbeidzot, Tieslietu ministrijai tiesībsargs ir lūdzis pilnveidot likumu[2]. Tas cilvēkam ļautu (izņēmuma gadījumos) lūgt Uzņēmumu reģistru aktualizēt uz viņa datiem attiecināmu informāciju pēc uzņēmuma likvidācijas. Vienlaikus Tieslietu ministrija aicināta atkārtoti pievērsties jautājumam par reģistros iekļauto datu glabāšanas termiņu pārskatīšanu.

Atsauces

  1. ^ To liedz likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14. panta sestā daļa.
  2. ^ “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”