ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Pārskats

Publicēti Satversmes tiesas sagatavotie Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitāšu apkopojumi

No šā gada 1. februāra Satversmes tiesas mājaslapā ikvienam ir pieejami Satversmes tiesas Juridiskā departamenta sagatavotie Eiropas Cilvēktiesību tiesas ikmēneša judikatūras aktualitāšu apkopojumi. Tie publicēti ar mērķi atspoguļot ikmēneša aktuālākos Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumus un sniegt ieskatu Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas piemērošanā.

“Cilvēktiesību aizsardzība ir jebkuras demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtība un neatņemama sastāvdaļa. Latvijas valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības ne tikai saskaņā ar Satversmi un Latvijas likumiem, bet arī saskaņā ar Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem, tostarp Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju. Uzskatu, ka Satversmes tiesas Juridiskais departaments ir izveidojis vērtīgu informatīvu bāzi, kas sekmēs aktuālas judikatūras pārzināšanu gan juristu saimē, gan arī sniegs plašāku ieskatu pamattiesību aizsardzības jautājumos ikvienam sabiedrības loceklim,” norāda Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš.

Apkopojumi sniedz informāciju par visiem nolēmumiem, ko attiecīgajā mēnesī pasludinājusi Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielā palāta, kā arī par aktuālākajiem palātu nolēmumiem. Apkopojumos atsevišķi izcelta informācija par nolēmumiem lietās pret Latviju un par lietām, kurās Latvijas valdībai lūgts sniegt paskaidrojumus. Tāpat apkopojumos iekļauta informācija par lēmumiem, kas Eiropas Padomes Ministru komitejā pieņemti saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildi lietās pret Latviju.

Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja vadītāja Elīna Luīze Vītola augsti novērtē Satversmes tiesas Juridiskā departamenta iniciatīvu, uzsverot, ka: “Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos izteiktās atziņas, kas aptver visdažādākos jautājumus, var noderēt teju ikvienam tiesību normu piemērotājam ikdienas darbā. Turklāt šo atziņu plašāka izplatīšana, līdzīgi kā to dara arī Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs, spēcinās ne tikai normu piemērotāju, bet arī sabiedrības kopumā izpratni par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas lomu un ietekmi ikviena un visas sabiedrības tiesību un interešu aizsardzībai un var radīt iedvesmu vērtīgām diskusijām par judikatūras attīstības virzieniem un to ietekmi uz Latviju. Savukārt informācija par nolēmumu izpildi ļaus atskatīties uz to, ko Latvija paveikusi, lai novērstu Eiropas Cilvēktiesību tiesas konstatētos trūkumus konkrētā lietā, tostarp, lai novērstu līdzīgu pārkāpumu atkārtošanos.”

Apkopojumi nav uzskatāmi par Satversmes tiesas viedokli un tiek gatavoti vienīgi informatīvos nolūkos.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitāšu apkopojumi pieejami šeit.