Informatīvs materiāls

Publicēts “Glosārijs. Cilvēku tirdzniecība”

“Glosārijs. Cilvēku tirdzniecība” ir praktisks, ikdienā izmantojams informatīvais materiāls — vārdnīca, kas vienkāršā veidā skaidro ar cilvēku tirdzniecību saistītos terminus un jēdzienus.

Glosārijs izstrādāts Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) projekta cilvēku tirdzniecības apkarošanai “Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā” (HOF-BSR) ietvaros.

Glosārijā ietverti skaidrojumi par terminiem, kas saturiski pakārtoti sekojošām tematiskajām sadaļām:

1. Vispārīgi cilvēku tirdzniecības termini: cilvēku tirdzniecība, modernā verdzība jeb mūsdienu verdzības veidi, bērnu tirdzniecība, ievainojamības stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, cilvēku tirdzniecību motivētājfaktori u.c.

2. Dažādās cilvēku tirdzniecības lomās iesaistītie: cilvēku tirgotājs, starpnieks, veicinātājs u.c.

3. Cilvēku tirdzniecības formas: cilvēku tirdzniecība seksuālās izmantošanas nolūkā, darbaspēka ekspluatācijas nolūkā vai cilvēku tirdzniecība piespiedu darba nolūkā, piespiedu noziedzības nolūkā, piespiedu ubagošanas nolūkā, piespiedu laulību nolūkā, orgānu izņemšanas nolūkā, ekspluatatīvu fiktīvu laulību noslēgšanas nolūkā.

4. Nacionālie mehānismi cīņai pret cilvēku tirdzniecību un palīdzības sniegšanai upuriem: nacionālais koordinators, Valsts ziņotājs vai līdzvērtīgs mehānisms, nacionālais novirzīšanas mehānisms, nesodīšanas princips, novirzīšana, nogaidīšanas periods u.c.

5. Saistītie fenomeni: prostitūcija, prostitūcijā iesaistīta persona, prostitūcijai pakļauta persona, izdzīvošanas sekss, migrācija, migrantu kontrabanda, piespiedu darbs, bērnu darbs, parādu verdzība u.c.

6. Apsvērumi bērniem attiecībā uz tirdzniecību un ekspluatāciju: bērnu aizsardzība, bērni migrācijas plūsmās, bērni bez pavadības, nošķirti bērni, labāko interešu noteikšana, bērna līdzdalība u.c.

Projektu finansiāli atbalstīja Zviedrijas valdības iestādes un Zviedru institūts.
Galvenie autori: Vineta Polatside ar Entonija Džeja (Anthony Jay) ieguldījumu.
Latviešu valodā tulkoja: tulkošanas birojs Linearis.
Tekstu latviešu valodā rediģēja: Lāsma Stabiņa, Iekšlietu ministrija.

Glosārijs latviešu valodā

Glosārijs angļu valodā

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.