ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Informatīvs materiāls

Publicēts “Glosārijs. Cilvēku tirdzniecība”

“Glosārijs. Cilvēku tirdzniecība” ir praktisks, ikdienā izmantojams informatīvais materiāls — vārdnīca, kas vienkāršā veidā skaidro ar cilvēku tirdzniecību saistītos terminus un jēdzienus.

Glosārijs izstrādāts Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) projekta cilvēku tirdzniecības apkarošanai “Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā” (HOF-BSR) ietvaros.

Glosārijā ietverti skaidrojumi par terminiem, kas saturiski pakārtoti sekojošām tematiskajām sadaļām:

1. Vispārīgi cilvēku tirdzniecības termini: cilvēku tirdzniecība, modernā verdzība jeb mūsdienu verdzības veidi, bērnu tirdzniecība, ievainojamības stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, cilvēku tirdzniecību motivētājfaktori u.c.

2. Dažādās cilvēku tirdzniecības lomās iesaistītie: cilvēku tirgotājs, starpnieks, veicinātājs u.c.

3. Cilvēku tirdzniecības formas: cilvēku tirdzniecība seksuālās izmantošanas nolūkā, darbaspēka ekspluatācijas nolūkā vai cilvēku tirdzniecība piespiedu darba nolūkā, piespiedu noziedzības nolūkā, piespiedu ubagošanas nolūkā, piespiedu laulību nolūkā, orgānu izņemšanas nolūkā, ekspluatatīvu fiktīvu laulību noslēgšanas nolūkā.

4. Nacionālie mehānismi cīņai pret cilvēku tirdzniecību un palīdzības sniegšanai upuriem: nacionālais koordinators, Valsts ziņotājs vai līdzvērtīgs mehānisms, nacionālais novirzīšanas mehānisms, nesodīšanas princips, novirzīšana, nogaidīšanas periods u.c.

5. Saistītie fenomeni: prostitūcija, prostitūcijā iesaistīta persona, prostitūcijai pakļauta persona, izdzīvošanas sekss, migrācija, migrantu kontrabanda, piespiedu darbs, bērnu darbs, parādu verdzība u.c.

6. Apsvērumi bērniem attiecībā uz tirdzniecību un ekspluatāciju: bērnu aizsardzība, bērni migrācijas plūsmās, bērni bez pavadības, nošķirti bērni, labāko interešu noteikšana, bērna līdzdalība u.c.

Projektu finansiāli atbalstīja Zviedrijas valdības iestādes un Zviedru institūts.
Galvenie autori: Vineta Polatside ar Entonija Džeja (Anthony Jay) ieguldījumu.
Latviešu valodā tulkoja: tulkošanas birojs Linearis.
Tekstu latviešu valodā rediģēja: Lāsma Stabiņa, Iekšlietu ministrija.

Glosārijs latviešu valodā

Glosārijs angļu valodā

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.