ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Informatīvs materiāls

Publicēts Satversmes tiesas grāmatžurnāls “Latvijas Republikas Satversmes 91. pants: tiesiskās vienlīdzības princips. Satversmes tiesas judikatūra”

Šis ir otrais grāmatžurnāls Satversmes tiesas izdevumu sērijā par pamattiesībām

Toms Norde

Satversmes 91. pants ir būtisks instruments, kas tiek lietots, lai Latvijā veidotu un koptu iekļaujošu sabiedrību. Vairāk nekā 25 gadu laikā Satversmes tiesa ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi tiesiskās vienlīdzības principa satura atklāšanā un piemērošanā. Izdevuma tapšanā izmantoti gandrīz 160 Satversmes tiesas nolēmumi, bet tā tekstā iekļautas atziņas no 109 nolēmumiem. Tādējādi šis grāmatžurnāls uzskatāms par apjomīgāko Satversmes tiesas atziņu krājumu tiesiskās vienlīdzības principa satura iz­zināšanai.

Grāmatžurnāla saturs veidots, visupirms pievēršoties vispārīgākiem jautājumiem un pēc tam fokusējoties uz konkrētiem tiesiskās vienlīdzības principa aspektiem. Lasītāju ērtības labad ir izveidots arī nolēmumu rādītājs, kurā atrodama pilnīga informācija par katru šajā grāmatžurnālā izmantoto nolēmumu ar norādi uz nodaļu, kurā tas pieminēts. Grāmatžurnālā iekļauti nolēmumi, kas pieņemti līdz 2021. gada 2. decembrim.

Grāmatžurnālu par tiesiskās vienlīdzības principu sagatavoja Satversmes tiesas Juridiskais departaments: departamenta vadītājs Kristaps Tamužs, kā arī Satversmes tiesas padomnieki Gatis Bārdiņš, Sandijs Statkus, Uldis Krastiņš, Elīna Podzorova un Aleksandrs Potaičuks. Izmantoto nolēmumu rādītāju sastādījusi Satversmes tiesas tiesneša palīdze Anete Suharževska. Valodas redaktore – Marika Saturiņa.

Gramatžurnāls izdots valsts akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra” apgādā, un tas būs nopērkams aģentūras grāmatnīcā https://tnagramatas.tna.lv/.

2020. gadā ar grāmatžurnālu “Latvijas Republikas Satversmes 92. pants: tiesības uz taisnīgu tiesu. Satversmes tiesas judikatūra” Satversmes tiesa aizsāka izdevumu sēriju par pamattiesībām, lai veicinātu izpratni par Satversmē ietverto pamattiesību saturu, kā arī stiprinātu sabiedrības uzticēšanos Satversmes tiesai un visai valsts konstitucionālajai iekārtai. Šajos izdevumos sniegts pārskats par Satversmes tiesas nolēmumiem, kuros piemērotas Satversmes VIII nodaļas “Cilvēka pamattiesības” normas. Grāmatžurnāli būs noderīgi tiesību jaunradē un piemērošanā, kā arī tiesību zinātnes studijās.