Informatīvs materiāls

Satversmes tiesa atver pieeju judikatūras datubāzei un sniedz iespēju izmantot tiesas grāmatu fondu

Kopš šī gada 22. jūlija Satversmes tiesa ir atvērusi pieeju vairākus gadus veidotai Satversmes tiesas judikatūras datubāzei, kā arī piedāvā iespēju izmantot Satversmes tiesas grāmatu un izdevumu fondu, kas uzkrāts līdz šim tiesas pastāvēšanas laikā.

Jūlija beigās Satversmes tiesa nāca klajā ar paziņojumu, ka tā atver pieeju savas judikatūras datubāzei un piedāvā iespēju izmantot Satversmes tiesas grāmatu un izdevumu fondu. Šeit pārpublicējam Satversmes tiesas mājaslapā norādīto informāciju.

Satversmes tiesas datubāze būs pieejama ikvienai personai pēc datubāzes programmas Citavi lejupielādes un tās instalēšanas datorā. Savukārt grāmatu un izdevumu fonds būs publicēts Satversmes tiesas mājaslapā, un ikviens interesents pēc pieprasījuma varēs izmantot konkrētu grāmatu vai izdevumu uz vietas Satversmes tiesas grāmatu krātuvē.

Par Satversmes tiesas judikatūras datubāzi

Satversmes tiesas judikatūras datubāzē ietvertas būtiskākās atziņas no Satversmes tiesas spriedumiem, lēmumiem par tiesvedības izbeigšanu lietā un tiesnešu atsevišķajām domām. Minētās atziņas datubāzē sakārtotas pēc atslēgvārdiem un kategorijām. Datubāzē apkopota arī statistika par pieteikumu iesniedzējiem, apstrīdētajām normām, tās izdevušajām institūcijām, kā arī cita ar Satversmes tiesas procesu saistīta informācija.

Datubāze izveidota, izmantojot programmu Citavi. Lai varētu lietot datubāzi, lietotājam savā datorā vispirms nepieciešams lejupielādēt un instalēt minēto programmu. Izvēloties programmas 5. versiju (Citavi 5.7.1), to ierobežotā veidā var lietot bez maksas. Tāpat datorā nepieciešams lejupielādēt arī datubāzi.

Programma Citavi, datubāze un datubāzes lietošanas pamācība ir pieejama Satversmes tiesas mājaslapā sadaļas “Lietas” apakšsadaļā “Judikatūras datubāze”. Tur atrodams arī programmā Citavi lietoto terminu tulkojums (lai gan informācija, kuru Satversmes tiesa ievietojusi datubāzē, ir latviešu valodā, programmas Citavi pamata valoda ir angļu valoda). Detalizētāka informācija ir atrodama Satversmes tiesas mājas lapā.

Par Satversmes tiesas grāmatu un izdevumu fondu

Satversmes tiesas mājaslapā sadaļas “Bibliotēka” apakšsadaļā “Grāmatu krātuve” ir pievienots Satversmes tiesas grāmatu fonds (PDF formātā) latviešu valodā un angļu valodā, kā arī atsevišķā dokumentā ir aplūkojams tiesā pieejamais grāmatu fonds citās valodās. Apkopots ir arī periodisko izdevumu fonds gan latviešu, gan citās valodās. Ikvienam interesentam ir iespēja izmantot Satversmes tiesas fondā esošās grāmatas un izdevumus, rakstot ziņu uz e-pastu: , norādot konkrētu grāmatu vai izdevumu, kas Jums interesē, kā arī norādot mērķi šīs grāmatas un izdevumu nepieciešamībai. Pēc pieprasījuma saņemšanas ar personu sazināsies tiesas darbinieks un informēs par iespēju apmeklēt Satversmes tiesas grāmatu krātuvi. Grāmatas un izdevumus varēs lietot tikai Satversmes tiesas grāmatu krātuves telpās.

Detalizētāka informācija atrodama Satversmes tiesas mājas lapā.

Satversmes tiesas preses relīze

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.