ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Diskusija

Skaties diskusiju “Eiropas Savienības Pamattiesību harta Latvijas tiesību telpā”

Otrdien, 12. decembrī, plkst. 13.00 – 15.00 tiesībsargs rīkos diskusiju tiesību jomas lietpratējiem “Eiropas Savienības Pamattiesību harta Latvijas tiesību telpā”, kurā jomas profesionāļi diskutēs par hartas kā cilvēktiesību aizsardzības instrumenta lomu un tās iedzīvināšanu Latvijas tiesību sistēmā. Diskusija veltīta Starptautiskajai cilvēktiesību dienai.

Kur varēs vērot?

Diskusiju ikviens varēs vērot tiešsaistē: https://live.tiesraides.lv/tiesraides.lv/live/en/24

Tematika

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras aicināts tiesībsargs ir veicis izpēti par hartas nozīmi un lomu Latvijā dažādos valsts varas atzaros – tiesu sistēmā,  valsts un pašvaldību pārvaldē, nevalstiskajā sektorā. Iegūtie rezultāti liecina – harta, iespējams, ir visai maznovērtēts cilvēktiesību aizsardzības instruments tiesību piemērotāju vidū Latvijā. Kā iespējams labāk piemērot hartu Latvijas iedzīvotāju tiesību aizsardzībā? Par to ikviens varēs rast atbildes šajā diskusijā.

Kas uzstāsies?

Diskusiju vadīs: Lolita Buka – Dr.iur., asociētā pētniece biedrībā “Baltic Human Rights Society”.

Diskusijas dalībnieki:

Artūrs Kučs – Asoc. prof., Dr.iur., Satversmes tiesas tiesnesis

Anita Zikmane – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja

Marts Ivaskis – Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta jurists

Kristīne Pakārkle – Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece

Inga Peimane – Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece

Papildus informējam, ka aicinājumam vērot diskusiju klātienē atsaukušies pārstāvji no tiesu sistēmas, advokatūras, valsts pārvaldes, akadēmiskās vides u.c.