ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Tiesu izspēle

Tiesībsarga tiesas procesa izspēle cilvēktiesībās:komandu pieteikšanās termiņš

Tiesībsargs rīko tiesu procesa izspēli cilvēktiesībās un aicina Latvijas tiesību zinātņu studentus izveidot un pieteikt izspēlei savas komandas (divu vai trīs dalībnieku sastāvā).

Tiesībsargs aicina studentus pieteikt komandas un pārbaudīt savas zināšanas tiesas procesa izspēlē cilvēktiesībās. Izspēle ir kļuvusi par ikgadēju un skaistu tradīciju, kurā allaž pulcējas Latvijas tiesību zinātņu studenti no dažādiem valsts reģioniem. Izspēle tiek rīkota, lai veicinātu topošo profesionāļu interesi par cilvēktiesību jomu, kā arī sekmētu sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām kopumā. Tā reizē ir lieliska iespēja klātienē satikt Latvijā zināmus juristus un saņemt vērtīgas balvas.

Izspēles uzvarētājiem ik gadu bijusi iespēja apmeklēt cilvēktiesību vasaras skolu kādā no Eiropas universitātēm. Aizvadītajos gados uzvarētāji kā galveno balvu saņēma iespēju piedalīties Eiropas Tiesību zinātņu studentu asociācijas (ELSA) rīkotajās cilvēktiesību vasaras skolās Horvātijā, Dānijā un Portugālē, Utrehtas Universitātes tiešsaistes kursā cilvēktiesībās un Tartu Universitātes 9. Martenas vasaras skolas kursā starptautiskajās tiesībās.

Pieteikšanās

Dalībai tiesas procesa izspēlē cilvēktiesībās tiek aicināti Latvijas tiesību zinātņu studenti, izveidojot un piesakot savu komandu divu vai trīs dalībnieku sastāvā. Komandas var pieteikt gan augstskolās studējošie, gan 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās studējošie.

Komandām savās pieteikuma anketās jānorāda: mācību iestāde, dalībnieku vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, kā arī komandas kapteinis. Iesūtot rakstiskās pozīcijas, jānorāda komandas devīze, kas izmantojama kā komandas vienīgā identifikācijas zīme.

Pieteikuma anketas google aptaujas formā jāiesniedz līdz 7. martam.

Rakstiskie darbi jāiesniedz līdz 12. aprīlim, savukārt mutvārdu izspēle un fināls paredzēts 29. aprīlī.

Informācijai

Izspēles nolikums un kāzuss, kā arī daudzi noderīgi palīgmateriāli atrodami tiesībsarga mājaslapā.

Informācija par izspēli tiks atjaunota arī tiesībsarga Facebook kontā https://www.facebook.com/Tiesibsargs.

Jautājumus iespējams sūtīt uz .