ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Ziņojums

Tiesībsarga ziņojumi par cilvēktiesību nodrošināšanu sociālās aprūpes centros

Viena no tiesībsarga funkcijām ir veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību. Tādēļ arī par vienu no prioritātēm tiesībsargs 2018. gadā izvirzīja veicināt senioru tiesību aizsardzību ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Šī iemesla dēļ Tiesībsarga biroja darbinieki 2018. gadā bez iepriekšēja brīdinājumu apmeklēja vairākus sociālās aprūpes centrus.

Rawpixel / Unsplash

Šī gada ietvaros Tiesībsarga biroja Prevencijas daļas darbinieki apjomīgu pārbaudes vizīšu ietvaros apmeklējuši trīs valsts sociālās aprūpes centru filiāles, pievēršot uzmanību šādiem jautājumiem:

  • vispārējiem sadzīves apstākļiem
  • spīdzināšanas un citādas cietsirdīgas vai cieņu pazemojošas izturēšanās aizliegumam
  • klientu tiesību uz brīvību iespējamiem ierobežojumiem
  • klientu tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību
  • institūcijā sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātei

Ar tiesībsarga sagatavotajiem trīs ziņojumiem un pansionātu atbildes vēstulēm varat iepazīties biroja mājas lapā.

Tiesībsarga vēstule Labklājības ministrijai un visiem VSAC vadītājiem

Apkopojot vizīšu laikā iegūto informāciju, var secināt, ka daudzas lietas atkārtojas, neskatoties uz to, ka tika apmeklētas dažādu valsts sociālās aprūpes centru filiāles. VSAC “Zemgale” vadība izrādīja iniciatīvu vienā no centra filiālēm konstatēto preventīvi novērst visās viņu filiālēs, tāpēc tiesībsarga vēstulē apkopoti tie novērojumi, kas atkārtojas. Nosūtot šo vēstuli, tiesībsargs ļāvis visu valsts sociālo centru vadītājiem izvērtēt esošo situāciju savās iestādēs un nepieciešamības gadījumā darīt visu iespējamo, lai ieviestu tiesībsarga sniegtās rekomendācijas konkrētos jautājumos.

Tiesībsarga ziņojums (vēstule) adresēta Labklājības ministrijai un valsts sociālās aprūpes centru vadītājiem