ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Konference

Tiesībsargs aicina uz konferenci “Cilvēktiesības kā biznesa jaunā degviela”

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs, Rīgas Juridiskā augstskola un Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā 7. martā rīko konferenci, kas vēltīta uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām.

Arī uzņēmēji Latvijā savos sadarbības līgumos arvien biežāk pamana noteikumus saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu. Dažādas cilvēktiesību prasības uzņēmumi paredz arī savu darījumu partneru rīcības kodeksos. Vēl jo vairāk, uzņēmumi arī publiski pauž savu apņemšanos ievērot cilvēktiesības atbilstoši ANO Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem.

Ko tas uzņēmumam nozīmē praksē?

Lai uzņēmums zinātu, kur slēpjas tā cilvēktiesību riski, un spētu tos atbilstoši risināt, tam būtu jāīsteno cilvēktiesību rūpības pienākuma process (human rights due diligence). Pavisam drīz daļai Latvijas uzņēmumu būs jāziņo publiskos pārskatos par uzņēmumā īstenotajiem rūpības pienākuma procesiem. Šāda prasība būs noteikta topošajā Ilgtspējas informācijas atklāšanas likumā.

Jau šobrīd dažu Eiropas valstu vietējos likumos ir noteikta arī obligāta prasība uzņēmumiem īstenot šo cilvēktiesību rūpības pienākumu (piemēram, Francijā, Vācijā un Norvēģijā). Bet drīzumā šāda prasība ir gaidāma arī Eiropas Savienības līmenī, kad tiks pieņemta direktīva par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju.

Konference “Cilvēktiesības kā biznesa jaunā degviela” veltīta tam, lai Latvijas uzņēmējus arvien vairāk iepazīstinātu ar cilvēktiesību rūpības pienākumu. Tā ļaus uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī citiem interesentiem:

  • izprast, kā ir nošķirami valstu un uzņēmumu pienākumi attiecībā uz cilvēktiesībām;
  • noskaidrot, kā uzņēmums var identificēt cilvēktiesību riskus;
  • iepazīties ar praktiskiem soļiem, lai novērstu vai mazinātu uzņēmumu negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām;
  • apzināt, kādēļ dažādu ieinteresēto pušu iesaiste ir būtiska;
  • gūt praktiskus pieredzējušu ārvalstu ekspertu ieteikumus, kuri palīdz uzņēmumiem integrēt rūpības pienākumu to darbībā.

Cilvēktiesību rūpības pienākums ir ANO Pamatprincipos un OECD Vadlīnijās skaidrots nepārtraukts process, kura īstenošana ļauj uzņēmumiem identificēt, novērst, mazināt un atskaitīties par to, kā tie risina savu negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām.

Reģistrēšanās konferencei

Interesenti aicināti līdz 29. februārim reģistrēties dalībai konferencē bez maksas.

Konferencē tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā, tāpēc tulkojuma uztverei aicinām uzlādēt savu mobilo telefonu un paņemt līdzi savas telefona austiņas.

Konferenci organizē Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs, Rīgas Juridiskā augstskola un Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā.