ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Nostāja

Tiesībsargs mudina Saeimu nekavējoties ieviest atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu

Tiesībsargs pozitīvi vērtē Labklājības ministrijas priekšlikumus iekļaut atbalsta personas lēmumu pieņemšanā (APLP) pakalpojuma Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Tomēr tiesībsargs vērš deputātu uzmanību, ka nav pieļaujama kavēšanās ar tā ieviešanu praksē.

Šāds atbalsta pakalpojums ļauj cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem pašam pieņemt sev nozīmīgus lēmumus, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmā cilvēka zināšanas un izpratni par savām tiesībām. Uz tā nepieciešamību tiesībsargs norādījis jau vairākkārt.

Līdz šim cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ierobežotas rīcībspējas gadījumā bija nepieciešams aizgādnis, kurš īstenoja aizgādnībā esošā cilvēka tiesību nodrošināšanu. Savukārt, ar atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma palīdzību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem nav jāierobežo rīcībspēja, un cilvēks pats ar atbalsta palīdzību var īstenot savas tiesības. Šāda pieeja ir cilvēkam daudz draudzīgāka, sabiedrībā iekļaujošāka un atbilst ANO Konvencijai par cilvēku ar invaliditāti tiesībām.

Labklājības ministrija iesniegusi priekšlikumus grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, rosinot pieņemt jaunas normas attiecībā uz APLP ieviešanu, pakalpojuma sniegšanu deleģējot nevalstiskajai organizācijai – biedrībai „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA””. Tiesībsargs uzskata, šis risinājums ir atbalstāms un minēto pakalpojumu visefektīvāk šobrīd sniegtu “Zelda”. Arī tiesībsargam ir bijusi ilgstoša un ļoti laba sadarbība ar RC Zelda. Tādējādi ir pārliecība par biedrības sniegto pakalpojumu augsto kvalitāti.

Tomēr, lai APLP varētu nodrošināt jau no šī gada 1. novembra, steidzami nepieciešami grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Tāpat savlaicīgi jāsagatavo deleģējuma līgums un  finansēšanas kārtība, kā arī jāapmāca atbalsta personas.

“Esmu jau iepriekš vērsis uzmanību, ka šajā jautājumā mūsu valsts ilgstoši nepilda ANO Konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Šī brīža sistēma, kurā vai nu kāds cits pieņem lēmumus indivīda vietā vai arī cilvēks vispār tiek atstāts bez atbalsta lēmumu pieņemšanā, nav pieņemama,” uzsver tiesībsargs Juris Jansons.

Tiesībsarga viedoklis par Labklājības ministrijas priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” (Nr.222/Lp14) par atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu pieejams šeit.