ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Nostāja

Tiesībsargs: valdība kavējas izskatīt Veselības ministrijas piedāvātos risinājumus zāļu cenu samazināšanai

Zāļu cenas Latvijā ir vidēji augstākas nekā citās Eiropas Savienības valstīs. Valdība, neskaidrojot iemeslus, kavējas izskatīt un apstiprināt Veselības ministrijas piedāvātos risinājumus zāļu cenu samazināšanai. Tiesībsargs aicina Ministru prezidentu un Saeimu nekavējoties rast risinājumu, lai iedzīvotājiem nepieciešamie medikamenti ir pieejami un maksā samērīgi.

Ziņojums ir iesniegts Ministru kabinetā jau 2022. gada beigās, bet līdz pat šim brīdim nav virzīts apstiprināšanai. Saskaņā ar Veselības ministrijas sniegto informāciju tas netiek apstiprināts, jo ir saņemti būtiski farmācijas nozares iebildumi. Vienlaikus Finanšu ministrija neatbalsta samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi zālēm no 12% uz 5%.

“Veselības ministrijas paveikto kopumā vērtējam atzinīgi. Piedāvātie risinājumi ir tādi, lai iedzīvotāji medikamentus varētu iegādāties lētāk. Nav pārsteigums, ka izskan farmācijas nozares iebildumi, tie ir vērtējami, bet tai pat laikā nedrīkst kavēt ziņojuma apstiprināšanu,” uzsver tiesībsargs Juris Jansons. Viņš piebilst: “Satversme ikvienam garantē tiesības uz veselības aizsardzību. Tas, ka zāles ir pieejamas iegādei, turklāt par saprātīgu cenu, ir neatņemams kvalitatīvas veselības aprūpes elements.”

Ziņojumā ir ietverti vairāki konkrēti risinājumi, kas paredz pārskatīt zāļu cenas veidošanās principus, samazinot zāļu cenas aptiekās. Piemēram, noteikt, ka kompensējamo zāļu aptiekas cena ārpus kompensācijas sistēmas nav augstāka par šo zāļu aptiekas cenu. Tāpat tiek paredzēts noteikt, ka nekompensējamo un bezrecepšu zāļu cena nepārsniedz šo zāļu ražotāja realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Igaunijā un Lietuvā. Arī zāļu uzcenojumi nedrīkst būt augstāki par uzcenojumiem Lietuvā vai Igaunijā. Pēc Veselības ministrijas sniegtās informācijas farmācijas nozares komersantiem ir iebildumi pret minētajiem risinājumiem.

Arī pētījumi, kur tiek salīdzinātas zāļu cenas dažādās valstīs un tiek ņemta vērā iedzīvotāju pirktspēja, liecina par zāļu finansiālās pieejamības problemātiku Latvijā. Starptautiskā pētījumā secināts, ka Latvijā pastāv izteikta sociālekonomiskā nevienlīdzība recepšu zāļu pieejamībā, t.i., daļa iedzīvotāju nevar atļauties iegādāties tiem nepieciešamās recepšu zāles.

Tiesībsargs uzsver – lai uzlabotu iedzīvotāju veselību, novērstu dažādu saslimšanu komplikācijas un mazinātu invaliditātes risku, zālēm ir jābūt pieejamām un to lietošanai jābūt rūpīgi izvērtēta. Rūpes par katra individuālo veselību palīdzētu mazināt darba kavējumus un priekšlaicīgu mirstību, uzlabotu visas sabiedrības veselību, kā arī labvēlīgi ietekmētu valsts sociālos un ekonomiskos rādītājus.

Valdībai atbilde tiesībsargam ir jāsniedz līdz šī gada 30. jūnijam.

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam un Saeimai par zāļu finansiālās pieejamības veicināšanas pasākumiem un Konceptuālā ziņojuma par zāļu finansiālo pieejamību apstiprināšanu pieejama šeit.