ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Mācības

Tiesību zinātņu studentus aicina pieteikties Prof. K. Dišlera Publisko tiesību vasaras skolai vides tiesībās

No 29. augusta līdz 2. septembrim klātienē norisināsies piektā Prof. K. Dišlera Publisko tiesību vasaras skola studentiem, kas šogad būs veltīta vides tiesību jautājumiem. Vasaras skolā studentiem būs iespēja iegūt papildu teorētiskas un praktiskas zināšanas, tiekoties ar pieredzējušiem jomas speciālistiem.

Cilvēku darbības iespaidā izraisītās klimata pārmaiņas, kas pēdējos gados arvien uzkrītošāk novērojamas un izjūtamas ikvienam planētas iedzīvotajam, iespējams, novēloti, tomēr šķietami neizbēgami radījušas arvien pieaugošu sabiedrības pieprasījumu un spiedienu pēc “zaļākas”, atbildīgākas un ilgtspējīgākas resursu pārvaldības pasaulē.

Jau tagad gan Eiropas Savienības, gan plašākā mērogā vērojamās aktivitātes un jaunās politiskas iniciatīvas, kas vērstas, lai mazinātu cilvēces ekoloģisko pēdu nospiedumu, liek domāt, ka turpmākos gados vides tiesību jomas nozīme tikai pieaugs. Tāpēc šis šķitis arī īstais brīdis, lai aktualizētu sarunu par vides tiesībām arī ar topošajiem juristiem, kuriem, visticamāk, savas profesionālās karjeras ietvaros arvien biežāk tiešā vai pastarpinātā veidā būs jāsaskaras ar šiem jautājumiem.  

Programmā:

•    vides tiesību vispārējie principi;

•    vides tiesības tiesu praksē;

•    vides tiesības starptautisko cilvēktiesību kontekstā;

•    ilgtspējīgas attīstības princips un klimata pārmaiņas;

•    teritorijas plānojums, aizsargājamās teritorijas un ietekmes uz vidi novērtējums;

•    sabiedrības iesaiste vides tiesību jautājumos;

•    ainavu aizsardzība;

•    atbildība par pārākumiem vides tiesību jautājumos

•    u.c.

Pieteikšanās līdz 26. augustam, aizpildot reģistrācijas anketu šeit.

Vasaras skola ir atvērta ikvienam studentam, kam ir vēlme un apņēmība papildināt savas esošās vai arī iegūt pilnīgi jaunas zināšanas.

Vasaras skola norisināsies Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes telpās, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

Lekciju cikls paredzēts tiesību zinātņu studentiem, un tās galvenais mērķis ir piedāvāt kvalitatīvu un aktuālu saturu, ļaujot iepazīties ar jautājumiem, ar kuriem savā ikdienā sastopas vides tiesību jomas profesionāļi. 

Vasaras skolu organizē Profesora Kārļa Dišlera fonds, zvērinātu advokātu birojs COBALT un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde.