ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Vēstule

Videoieraksti no bāriņtiesu sēdēm kalpo par liecību būtiskiem darbinieku ētikas pārkāpumiem

Vai bāriņtiesu darbinieki var atļauties runāt un darīt visu, kas ienāk prātā, vai tomēr arī viņiem ir jāievēro elementāra cieņa un cilvēcīgums pret ikvienu klientu? Tiesībsargs regulāri saņem signālus par bāriņtiesu darbinieku neētisko rīcību, tāpēc lūdz Labklājības ministriju līdz 17. martam aktualizēt un publiskot Bāriņtiesu darbinieku asociācijas izstrādāto ētikas kodeksu.

Tiesībsargs bieži saņem iedzīvotāju sūdzības par to, cik nepieklājīgi un necienīgi pret viņiem ir izturējušies bāriņtiesu darbinieki, un to apliecina videomateriāli un audio ieraksti no bāriņtiesu sēdēm. Piemēram, kādā sēdē vadītāja iesniedzējai saka: “Tu saproti vispār kaut ko vai tu esi appīpējusies atnākusi? Paldies par uzmanību, uz redzēšanos!”. Savukārt kāda no bāriņtiesas loceklēm iesniedzējai saka: “Es domāju, ja varētu laiku pagriezt atpakaļ, tad diez vai viņš ar jums precētos un bērnus taisītu.” Tiesībsarga ieskatā, tas, ka cilvēkiem nav informācijas par iespējām un veidiem, kā šādos gadījumos aizsargāt savas tiesības, norāda uz sliktu pārvaldību bāriņtiesu darbā.

“Informācija, ko iesniegumos saņemam no iedzīvotājiem, bieži rada neticību, vai kaut kas tāds vispār ir iespējams valsts amatpersonu rīcībā? Ir vairāki gadījumi, kuros bāriņtiesu darbinieku teikto var vērtēt kā cilvēka cieņu aizskarošu. Tas ir absolūti nepieņemami un liek uzdot jautājumu, vai šādai rīcībai ir jāpaliek bez sekām,” norāda Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere.

Vēl viena liela problēma ir haoss saistībā ar informācijas pieejamību par Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociāciju un tās darbību. Bāriņtiesu darbiniekiem ir likumā noteikts pienākums ievērot asociācijas izstrādātos ētikas principus un uzvedības standartus. Šādam Ētikas kodeksam būtu jābūt publiski pieejamam, taču tas nav publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” kā ar Bāriņtiesu likumu saistīts dokuments. Turklāt Bāriņtiesu darbinieku asociācijai nemaz nav savas mājaslapas.

Turklāt šī jautājuma sakārtošanai ir bijis pietiekami ilgs laiks, bet tas, tiesībsarga ieskatā, nav izdarīts. Tiesībsargs jau 2018. gadā secināja, ka asociācija, iespējams, 2017. gada nogalē ir pieņēmusi jaunu kārtību ētikas pārkāpumu izskatīšanai, kas nav publiski pieejama. Tiesībsargs toreiz aicināja asociāciju nekavējoties novērst konstatētos trūkumus un publicēt asociācijas mājaslapā aktuālo informāciju par tās izstrādātajiem bāriņtiesas darbinieku vispārējiem ētikas principiem un uzvedības standartiem un pārkāpumu izskatīšanas kārtību.

Tiesībsarga vēstule Labklājības ministrijai pieejama šeit.