ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Informatīvs materiāls

Apkopojumi rāda, kā Eiropas Padomes valstis reaģē uz ECT spriedumiem

Eiropas Padomes Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumu izpildes departaments 2021. gada nogalē publicējis tematisko faktu lapu par lietām, kas saistītas ar LGBTI (lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu) tiesībām. Faktu lapā ir apkopoti pasākumi, ko, reaģējot uz dažādiem ECT spriedumiem, ieviesušas 18 dalībvalstis, lai aizsargātu un turpinātu stiprināt LGBTI personu tiesības.

20 lapu garajā apkopojumā aplūkota homoseksuālu attiecību dekriminalizācija, naida noziegumu apkarošana un dzimumidentitātes juridiska atzīšana, kā arī homoseksuālu personu tiesības piedalīties bruņotajos spēkos, tiesības uz adopciju, vecāku vara un bērnu aizbildnība. Katrs no šiem aspektiem ir kontekstā ar kādu ECT spriedumu, kas norādījis uz iepriekšējās prakses nepieļaujamību. Piemēram, reaģējot uz ECT 2004. gada 7. jūlija spriedumu lietā B.B. pret Apvienoto Karalisti, Apvienotajā Karalistē grozīts Seksuālo nodarījumu likums, nosakot vienu seksuālās pilngadības vecumu gan homoseksuālām, gan heteroseksuālām darbībām. Savukārt Francijā, reaģējot uz ECT 2017. gada 6. jūlija spriedumu lietā A.P., Garçon et Nicot pret Franciju, pieņemts jauns likums, kas ļauj transpersonām reģistrēt civilstāvokļa aktu reģistrā savu dzimumu un vārdu atbilstoši viņu dzimuma identitātei, nepierādot neatgriezenisku medicīnisko un ķirurģisko iejaukšanos.

Šī bija jau devītā tematisko faktu lapu sērijā par izmaiņām valsts politikā un praksē visā Eiropā saistībā ar ECT spriedumu īstenošanu. Iepriekšējās faktu lapas attiecas uz konstitucionāliem jautājumiem, efektīvu drošības dienestu radītas nāves vai nepieļaujamas attieksmes no to puses izmeklēšanu, reliģijas brīvību, vidi, tiesu sistēmu neatkarību un objektivitāti, bērnu tiesībām, vārda brīvību,  pulcēšanās un biedrošanās brīvību un bēgļu un patvēruma meklētāju tiesībām. 2022. gada februārī pievienota arī vēl jaunāka faktu lapa – par romu tautības cilvēku un ceļotāju (Roma and Travellers) tiesībām.

Atšķirībā no materiāliem, kuros apkopoti Eiropas cilvēktiesību tiesas galvenie atzinumi par konvencijas pantu un attiecīgo tiesību saturu, tostarp norādot uz konkrētām lietām un to faktiem (Case-law Guides), kā arī no tiesā izskatīto un drīzumā izskatāmo lietu faktu apkopojumiem, šīs tematisko tiesu izpildes faktu lapas informē par to, kas noticis pēc attiecīgajiem spriedumiem. Proti, tās apkopo pierādījumus tam, ka vēršanās Eiropas Cilvēktiesību tiesā tik tiešām var veicināt izmaiņas valsts politikā un tādējādi ne tikai nodrošināt kompensāciju pašai aizskartajai personai, bet būtiski mainīt citu sabiedrības locekļu tiesisko un faktisko stāvokli. Līdz ar to faktu lapas kalpo kā pamudinājums aizstāvēt savas un citu tiesības. Reizē tās ir arī kā latiņa citām valstīm, norādot uz iespējamo rīcību un labākajām praksēm.

Dažas faktu lapas jau ir pieejamas vairākās valodās. Diemžēl latviešu valoda pagaidām nav to starpā, tomēr Eiropas Padomes Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildes departaments norāda, ka plānoti arī turpmāki tulkojumi. Protams, faktu lapas angliskajā versijā ieteicams ieskatīties vēl pirms tulkojuma izdošanai, citstarp lai saprastu, kādas ir rīcības iespējas LGBTQIA+ personu stāvokļa uzlabošanai Latvijā.

 

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.